Kinderopvang

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Kinderopvang Inkomensoverdrachten Kinderopvangtoeslag - € 2.385.422
Kinderopvang Subsidies(regelingen) Kinderopvang subsidies - € 4.879
Kinderopvang Opdrachten Opdrachten - € 3.580
Kinderopvang Bijdragen aan agentschappen DUO - € 12.373
Kinderopvang Bijdragen aan agentschappen Justis - € 256
Kinderopvang Bijdragen aan agentschappen Inspectie van het onderwijs - € 0
Kinderopvang Bijdragen aan agentschappen Centraal informatiepunt beroepen gezondheidszorg - € 328