Apparaatsuitgaven

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Apparaatsuitgaven Personele uitgaven - waarvan eigen personeel - waarvan eigen personeel € 197.758
Apparaatsuitgaven Personele uitgaven - waarvan externe inhuur - waarvan externe inhuur € 15.088
Apparaatsuitgaven Personele uitgaven - waarvan overige personele uitgaven - waarvan overige personele uitgaven € 4.127
Apparaatsuitgaven Materiële uitgaven - waarvan ICT - waarvan ICT € 5.685
Apparaatsuitgaven Materiële uitgaven - waarvan bijdrage aan SSO's - waarvan bijdrage aan SSO's € 44.128
Apparaatsuitgaven Materiële uitgaven - waarvan overige materiële uitagven  - waarvan overige materiële uitagven  € 34.872