Curatieve zorg

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) Integraal Kankercentrum Nederland Integraal Kankercentrum Nederland € 35.259
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) Nederlands Kanker Instituut Nederlands Kanker Instituut € 17.331
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) Zwangerschap en geboorte Zwangerschap en geboorte € 4.796
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) Registratie en uitwisseling zorggegevens (PALGA) Registratie en uitwisseling zorggegevens (PALGA) € 3.339
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) Nictiz Nictiz € 5.349
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) Stichting Lareb: bijwerkingenregistratie voor vaccins en teratologie informatie service Stichting Lareb: bijwerkingenregistratie voor vaccins en teratologie informatie service € 1.427
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) Regio's landelijke implementatie pilots orgaandonatie Regio's landelijke implementatie pilots orgaandonatie € 6.665
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) Nederlandse Transplantatie Stichting Nederlandse Transplantatie Stichting € 3.705
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) Regeling Donatie bij leven Regeling Donatie bij leven € 483
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) Onderzoek Onderzoek € 0
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) TKI Life Sciences and Health (LSH Plaza) TKI Life Sciences and Health (LSH Plaza) € 2.708
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) LSH projecten inclusief DCTI LSH projecten inclusief DCTI € 7.571
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) UMC Groningen: Lifelines project UMC Groningen: Lifelines project € 3.498
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) Expertisefunctie zintuigelijk gehandicapten Expertisefunctie zintuigelijk gehandicapten € 21.967
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) Overigen Overigen € 6.458
Kwaliteit en veiligheid Opdrachten Implantatenregister Implantatenregister € 406
Kwaliteit en veiligheid Opdrachten Publiekscampagne orgaandonatie Publiekscampagne orgaandonatie € 1.557
Kwaliteit en veiligheid Opdrachten Overigen Overigen € 2.648
Kwaliteit en veiligheid Bijdragen aan agentschappen CIBG: Donorregister CIBG: Donorregister € 3.035
Kwaliteit en veiligheid Bijdragen aan agentschappen Overigen Overigen € 320
Kwaliteit en veiligheid Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Overigen Overigen € 50
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Subsidies(regelingen) Eerstelijns gezondheidscentra in VINEX-gebieden Eerstelijns gezondheidscentra in VINEX-gebieden € 1.532
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Subsidies(regelingen) Anonieme e-mental health Anonieme e-mental health € 1.000
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Subsidies(regelingen) Vertrouwenspersoon in de ggz Vertrouwenspersoon in de ggz € 6.476
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Subsidies(regelingen) Suïcidepreventie Suïcidepreventie € 3.154
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Subsidies(regelingen) Verspilling in de zorg Verspilling in de zorg € 324
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Subsidies(regelingen) Kwaliteitsimpuls apothekers Kwaliteitsimpuls apothekers € 2.858
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Subsidies(regelingen) Overigen Overigen € 7.115
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Bekostiging Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18- Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18- € 2.508.700
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Bekostiging Rijksbijdrage dempen premie ten gevolgen van HLZ Rijksbijdrage dempen premie ten gevolgen van HLZ € 1.353.000
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Bekostiging Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen € 35.000
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Bekostiging Overigen Overigen € 0
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Opdrachten Programma Verspilling in de zorg Programma Verspilling in de zorg € 30
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Opdrachten Aanvulling ZonMw-programma Doelmatigheidsonderzoek Aanvulling ZonMw-programma Doelmatigheidsonderzoek € 0
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Opdrachten Programma Goed Geneesmiddelen Gebruik Programma Goed Geneesmiddelen Gebruik € 0
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Opdrachten Publiekscampagne Depressie Publiekscampagne Depressie € 900
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Opdrachten Overigen Overigen € 2.385
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Bijdragen aan agentschappen CIBG: WPG/GVS/APG CIBG: WPG/GVS/APG € 1.803
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s ZiNL: Uitvoering Compensatie kosten van zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen ZiNL: Uitvoering Compensatie kosten van zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen € 0
Ondersteuning van het stelsel Subsidies(regelingen) Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen € 927
Ondersteuning van het stelsel Subsidies(regelingen) Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg € 1.120
Ondersteuning van het stelsel Subsidies(regelingen) Overigen Overigen € 292
Ondersteuning van het stelsel Bekostiging Afwikkeling algemene kas ZFW Afwikkeling algemene kas ZFW € 47.750
Ondersteuning van het stelsel Inkomensoverdrachten Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel € 25.041
Ondersteuning van het stelsel Inkomensoverdrachten Schadevergoeding Erasmus MC Schadevergoeding Erasmus MC € 85.000
Ondersteuning van het stelsel Inkomensoverdrachten Overigen Overigen € 96
Ondersteuning van het stelsel Opdrachten Risicoverevening Risicoverevening € 1.826
Ondersteuning van het stelsel Opdrachten Uitvoering zorgverzekeringstelsel Uitvoering zorgverzekeringstelsel € 548
Ondersteuning van het stelsel Opdrachten Pattiëntenvervoer Waddeneilanden Pattiëntenvervoer Waddeneilanden € 4.056
Ondersteuning van het stelsel Opdrachten Overigen Overigen € 928
Ondersteuning van het stelsel Bijdragen aan agentschappen CJIB: Onverzekerden en wanbetalers CJIB: Onverzekerden en wanbetalers € 15.883
Ondersteuning van het stelsel Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Zorginstituut Nederland: Onverzekerden en wanbetalers Zorginstituut Nederland: Onverzekerden en wanbetalers € 0
Ondersteuning van het stelsel Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Zorginstituut Nederland: Doorlichten pakket Zorginstituut Nederland: Doorlichten pakket € 0
Ondersteuning van het stelsel Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken VenJ: Bijdrage C2000 VenJ: Bijdrage C2000 € 0
zorgverzekeringswet premiegefinancieerde zorgverzekeringswet - - € 44.069.272