General health care policy

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Position of client Subsidies Patiënten- en gehandicaptenorganisaties Patiënten- en gehandicaptenorganisaties € 17.541
Position of client Subsidies Overigen Overigen € 342
Position of client Contract Ondersteuning cliëntorganisaties Ondersteuning cliëntorganisaties € 2.437
Position of client Contract Overigen Overigen € 4.469
Position of client Contribution to departmental agencies Overigen Overigen € 70
Training, professional structure and labor market Subsidies Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg € 194.024
Training, professional structure and labor market Subsidies Stageplaatsen zorg / Stagefonds Stageplaatsen zorg / Stagefonds € 107.881
Training, professional structure and labor market Subsidies Publieke Gezondheidszorgopleidingen Publieke Gezondheidszorgopleidingen € 16.172
Training, professional structure and labor market Subsidies Vaccinatie stageplaatsen zorg Vaccinatie stageplaatsen zorg € 4.086
Training, professional structure and labor market Subsidies Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant € 22.227
Training, professional structure and labor market Subsidies Opleidingsplaatsen jeugd ggz Opleidingsplaatsen jeugd ggz € 845
Training, professional structure and labor market Subsidies Regionaal arbeidsmarktbeleid Regionaal arbeidsmarktbeleid € 8.078
Training, professional structure and labor market Subsidies Innovatie, beroepen en opleidingen (o.a. ziekenhuisarts) Innovatie, beroepen en opleidingen (o.a. ziekenhuisarts) € 9.934
Training, professional structure and labor market Subsidies Arbeidsomstandigheden (o.a. veilig werken in de zorg) Arbeidsomstandigheden (o.a. veilig werken in de zorg) € 3.106
Training, professional structure and labor market Subsidies Overigen Overigen € 10.057
Training, professional structure and labor market Contract Arbeidsmarktonderzoek Arbeidsmarktonderzoek € 1.192
Training, professional structure and labor market Contract Celsus Celsus € 0
Training, professional structure and labor market Contract Overigen Overigen € 3.325
Training, professional structure and labor market Contribution to departmental agencies CIBG: Bijdrage voor onder andere UZI-register, BIG-register en SVB-Z CIBG: Bijdrage voor onder andere UZI-register, BIG-register en SVB-Z € 12.215
Training, professional structure and labor market Contribution to departmental agencies Overigen Overigen € 0
Training, professional structure and labor market Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Zorginstituut Nederland: sectie Zorgberoepen en opleidingen Zorginstituut Nederland: sectie Zorgberoepen en opleidingen € 0
Training, professional structure and labor market Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Overigen Overigen € 0
Quality, transparency and knowledge development Subsidies Nivel Nivel € 5.710
Quality, transparency and knowledge development Subsidies Innovatie en zorgvernieuwing Innovatie en zorgvernieuwing € 1.770
Quality, transparency and knowledge development Subsidies Jaar van de transparantie Jaar van de transparantie € 3.784
Quality, transparency and knowledge development Subsidies Overigen Overigen € 1.783
Quality, transparency and knowledge development Contract Overigen Overigen € 590
Quality, transparency and knowledge development Contribution to departmental agencies CIBG: toelating nieuwe zorgaanbieders CIBG: toelating nieuwe zorgaanbieders € 500
Quality, transparency and knowledge development Contribution to departmental agencies CIBG: Landelijk register Zorgaanbieders CIBG: Landelijk register Zorgaanbieders € 0
Quality, transparency and knowledge development Contribution to departmental agencies CIBG: Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording CIBG: Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording € 774
Quality, transparency and knowledge development Contribution to departmental agencies Overigen Overigen € 179
Quality, transparency and knowledge development Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) ZonMw: programmering ZonMw: programmering € 119.098
Quality, transparency and knowledge development Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Overigen Overigen € 0
Organizing implementation activities Subsidies Uitvoering Wtcg Uitvoering Wtcg € 0
Organizing implementation activities Contract Uitvoering Wtcg Uitvoering Wtcg € 172
Organizing implementation activities Contract Overigen Overigen € 14
Organizing implementation activities Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) CAK CAK € 87.335
Organizing implementation activities Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) NZa NZa € 54.821
Organizing implementation activities Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Zorginstituut Nederland Zorginstituut Nederland € 70.016
Organizing implementation activities Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) CBZ CBZ € 0
Organizing implementation activities Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) CSZ CSZ € 2.500
Organizing implementation activities Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Overigen Overigen € 107
Organizing implementation activities Contribution to other budget chapters EZ: ACM EZ: ACM € 0
Care, welfare and youth care in the Caribbean Netherlands Subsidies Overigen Overigen € 0
Care, welfare and youth care in the Caribbean Netherlands Funding Zorg en welzijn Zorg en welzijn € 110.954
Care, welfare and youth care in the Caribbean Netherlands Funding Overigen Overigen € 0
Preventing and handling abuse and fraud Subsidies Overigen Overigen € 1.028
Preventing and handling abuse and fraud Contract Overigen Overigen € 313