Zorgbreed beleid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Positie cliënt Subsidies(regelingen) Patiënten- en gehandicaptenorganisaties Patiënten- en gehandicaptenorganisaties € 17.541
Positie cliënt Subsidies(regelingen) Overigen Overigen € 342
Positie cliënt Opdrachten Ondersteuning cliëntorganisaties Ondersteuning cliëntorganisaties € 2.437
Positie cliënt Opdrachten Overigen Overigen € 4.469
Positie cliënt Bijdragen aan agentschappen Overigen Overigen € 70
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Subsidies(regelingen) Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg € 194.024
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Subsidies(regelingen) Stageplaatsen zorg / Stagefonds Stageplaatsen zorg / Stagefonds € 107.881
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Subsidies(regelingen) Publieke Gezondheidszorgopleidingen Publieke Gezondheidszorgopleidingen € 16.172
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Subsidies(regelingen) Vaccinatie stageplaatsen zorg Vaccinatie stageplaatsen zorg € 4.086
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Subsidies(regelingen) Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant € 22.227
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Subsidies(regelingen) Opleidingsplaatsen jeugd ggz Opleidingsplaatsen jeugd ggz € 845
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Subsidies(regelingen) Regionaal arbeidsmarktbeleid Regionaal arbeidsmarktbeleid € 8.078
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Subsidies(regelingen) Innovatie, beroepen en opleidingen (o.a. ziekenhuisarts) Innovatie, beroepen en opleidingen (o.a. ziekenhuisarts) € 9.934
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Subsidies(regelingen) Arbeidsomstandigheden (o.a. veilig werken in de zorg) Arbeidsomstandigheden (o.a. veilig werken in de zorg) € 3.106
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Subsidies(regelingen) Overigen Overigen € 10.057
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Opdrachten Arbeidsmarktonderzoek Arbeidsmarktonderzoek € 1.192
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Opdrachten Celsus Celsus € 0
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Opdrachten Overigen Overigen € 3.325
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Bijdragen aan agentschappen CIBG: Bijdrage voor onder andere UZI-register, BIG-register en SVB-Z CIBG: Bijdrage voor onder andere UZI-register, BIG-register en SVB-Z € 12.215
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Bijdragen aan agentschappen Overigen Overigen € 0
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Zorginstituut Nederland: sectie Zorgberoepen en opleidingen Zorginstituut Nederland: sectie Zorgberoepen en opleidingen € 0
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Overigen Overigen € 0
Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling Subsidies(regelingen) Nivel Nivel € 5.710
Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling Subsidies(regelingen) Innovatie en zorgvernieuwing Innovatie en zorgvernieuwing € 1.770
Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling Subsidies(regelingen) Jaar van de transparantie Jaar van de transparantie € 3.784
Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling Subsidies(regelingen) Overigen Overigen € 1.783
Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling Opdrachten Overigen Overigen € 590
Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling Bijdragen aan agentschappen CIBG: toelating nieuwe zorgaanbieders CIBG: toelating nieuwe zorgaanbieders € 500
Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling Bijdragen aan agentschappen CIBG: Landelijk register Zorgaanbieders CIBG: Landelijk register Zorgaanbieders € 0
Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling Bijdragen aan agentschappen CIBG: Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording CIBG: Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording € 774
Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling Bijdragen aan agentschappen Overigen Overigen € 179
Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s ZonMw: programmering ZonMw: programmering € 119.098
Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Overigen Overigen € 0
Inrichten uitvoeringsactiviteiten Subsidies(regelingen) Uitvoering Wtcg Uitvoering Wtcg € 0
Inrichten uitvoeringsactiviteiten Opdrachten Uitvoering Wtcg Uitvoering Wtcg € 172
Inrichten uitvoeringsactiviteiten Opdrachten Overigen Overigen € 14
Inrichten uitvoeringsactiviteiten Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s CAK CAK € 87.335
Inrichten uitvoeringsactiviteiten Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s NZa NZa € 54.821
Inrichten uitvoeringsactiviteiten Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Zorginstituut Nederland Zorginstituut Nederland € 70.016
Inrichten uitvoeringsactiviteiten Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s CBZ CBZ € 0
Inrichten uitvoeringsactiviteiten Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s CSZ CSZ € 2.500
Inrichten uitvoeringsactiviteiten Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Overigen Overigen € 107
Inrichten uitvoeringsactiviteiten Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken EZ: ACM EZ: ACM € 0
Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland Subsidies(regelingen) Overigen Overigen € 0
Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland Bekostiging Zorg en welzijn Zorg en welzijn € 110.954
Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland Bekostiging Overigen Overigen € 0
Voorkomen oneigenlijk gebruik en aanpak fraude Subsidies(regelingen) Overigen Overigen € 1.028
Voorkomen oneigenlijk gebruik en aanpak fraude Opdrachten Overigen Overigen € 313