Jeugd

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien Laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien Overigen Overigen € 0
Noodzakelijke en passende zorg Noodzakelijke en passende zorg Overigen Overigen € 0
Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel Subsidies(regelingen) Schippersinternaten Schippersinternaten € 18.403
Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel Subsidies(regelingen) Participatie Participatie € 1.894
Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel Subsidies(regelingen) Kennis en beleidsinformatie Kennis en beleidsinformatie € 8.126
Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel Subsidies(regelingen) Kindermishandeling Kindermishandeling € 1.960
Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel Subsidies(regelingen) Jeugdhulp Jeugdhulp € 22.168
Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel Subsidies(regelingen) Transitie jeugd Transitie jeugd € 42.301
Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel Subsidies(regelingen) Overigen Overigen € -1
Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel Opdrachten Kennis en beleidsinformatie Kennis en beleidsinformatie € 672
Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel Opdrachten Kindermishandeling Kindermishandeling € 203
Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel Opdrachten Jeugdhulp Jeugdhulp € 414
Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel Opdrachten Transitie jeugd Transitie jeugd € 596
Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel Opdrachten Overigen Overigen € 42
Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel Bijdragen aan agentschappen Overigen Overigen € 853
Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken OCW: Onderwijskosten JeugdzorgPlus en kijkwijzer OCW: Onderwijskosten JeugdzorgPlus en kijkwijzer € 0
Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken Overigen Overigen € 0