Duurzame handel en investeringen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Versterkt internationaal handelssysteem, met aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Subsidies(regelingen) - - € 5.010
Versterkt internationaal handelssysteem, met aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Beleidsondersteuning, evaluaties en onderzoek - € 1.554
Versterkt internationaal handelssysteem, met aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Maatschappelijk verantwoord ondernemen - € 2.059
Versterkt internationaal handelssysteem, met aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Contributies internationaal ondernemen - € 5.682
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Subsidies(regelingen) Starters International Business (SIB)/ Programma Strategische Beurzen - € 5.688
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Subsidies(regelingen) Partners for International Business (PIB) - € 5.647
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Subsidies(regelingen) Transitiefaciliteit (TF)/ Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Kennisverwerving (DHK) - € 2.889
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Subsidies(regelingen) Fonds opkomende markten - € 383
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Subsidies(regelingen) Overig Programmatische Aanpak - € 279
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Subsidies(regelingen) PSO/2g@there - € 0
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Subsidies(regelingen) Dutch Trade and Investment Fund (DTIF) - € 5.452
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Subsidies(regelingen) Transitiefaciliteit - € 1.351
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Leningen Finance for International Business (FIB) - € 0
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Leningen Trustfund IBRD - € 1.000
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Leningen Overig - € 1.206
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Bijdragen aan agentschappen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - € 28.892
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Bijdragen aan agentschappen Versterking economische functie (NBSO's via RVO) - € 5.352
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Subsidies(regelingen) Transitiefaciliteit - € 2.931
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Subsidies(regelingen) Marktontwikkeling in het kader van private sector development - € 59.804
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Subsidies(regelingen) Wet en regelgeving - € 2.453
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Subsidies(regelingen) Financiele sectorontwikkeling - € 7.065
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Subsidies(regelingen) versterking privaat ondernemerschap - € 60.983
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Subsidies(regelingen) Infrastructuurontwikkeling - € 44.763
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Subsidies(regelingen) Samenwerking bedrijfsleven en PPP's - € 9.859
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Subsidies(regelingen) Versterking privaat ondernemersschap non-ODA - € 2.313
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Subsidies(regelingen) Technische assistentie DGGF - € 10.809
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Landenprogramma's ondernemingsklimaat - € 12.411
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bedrijfsmatige technische bijstand - € 1.433
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties International Labour Organization - € 5.721
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Partnershipprogramma ILO - € 5.527
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties International Finance Corporation - € 0
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties International Finance Corporation - € 45.421
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Bijdragen aan agentschappen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - € 42.838
Dutch Good Growth Fund : intensivering van ontwikkelingsrelevante investeringen in en handel met ontwikkelingslanden door het Nederlandse en het lokale bedrijfsleven, met de focus op het MKB en bij uitzondering en onder condities grootbedrijf Dutch Good Growth Fund : intensivering van ontwikkelingsrelevante investeringen in en handel met ontwikkelingslanden door het Nederlandse en het lokale bedrijfsleven, met de focus op het MKB en bij uitzondering en onder condities grootbedrijf programma's Dutch Good Growth Fund - € 73.451