Versterkte kaders voor ontwikkeling

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Versterkte multilaterale betrokkenheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties UNDP - € 28.000
Versterkte multilaterale betrokkenheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties UNICEF - € 24.000
Versterkte multilaterale betrokkenheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties UNIDO - € 1.635
Versterkte multilaterale betrokkenheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Middelenaanvulling multilaterale banken en fondsen - € 75.828
Versterkte multilaterale betrokkenheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Kapitaalaanvullingen multilaterale banken en fondsen - € 6.528
Versterkte multilaterale betrokkenheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Speciale multilaterale activiteiten - € 8.506
Versterkte multilaterale betrokkenheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Assistent-deskundigen programma - € 8.111
Overig armoedebeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Kleine activiteiten posten en cultuur en ontwikkeling - € 6.294
Overig armoedebeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Voorlichting op het terrein van ontwikkelingssamenwerking - € 5.293
Overig armoedebeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Schuldverlichting - € 49.222
Overig armoedebeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Unesco - € 4.111
Overig armoedebeleid Overig armoedebeleid Koersverschillen - € 0
Overig armoedebeleid Overig armoedebeleid Rentesubsidies - € 312
Overig armoedebeleid overig - - € 2.415
Overig armoedebeleid nog te verdelen i.v.m. wijzigingen BNP en/of toerekeningen - - € 0
Bijdrage aan migratie en ontwikkeling Subsidies(regelingen) Migratie en ontwikkeling - € 6.264
Bijdrage aan migratie en ontwikkeling Subsidies(regelingen) Migratie en ontwikkeling - € 9.000