Woonomgeving en bouw

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Energie en bouwkwaliteit Subsidies(regelingen) Beleidsprogramma Energiebesparing - € 8.270
Energie en bouwkwaliteit Subsidies(regelingen) Beleidsprogramma bouwregelgeving - € 1.298
Energie en bouwkwaliteit Subsidies(regelingen) Energiebesparing Koopsector - € 7.169
Energie en bouwkwaliteit Subsidies(regelingen) Energiebesparing Huursector - € 0
Energie en bouwkwaliteit Subsidies(regelingen) FES IAGO - € 197
Energie en bouwkwaliteit Subsidies(regelingen) Innovatieregelingen gebouwde omgeving - € 0
Energie en bouwkwaliteit Subsidies(regelingen) Revolverend fonds EGO - € 35.000
Energie en bouwkwaliteit Subsidies(regelingen) Tijdelijke regeling blok voor blok - € 0
Energie en bouwkwaliteit Subsidies(regelingen) Tijdelijke stimuleringsregeling energiebesparing - € 0
Energie en bouwkwaliteit Opdrachten Beleidsprogramma Energiebesparing - € 973
Energie en bouwkwaliteit Opdrachten Beleidsprogramma bouwregelgeving - € 690
Energie en bouwkwaliteit Opdrachten Innovatieregelingen gebouwde omgeving - € 0
Energie en bouwkwaliteit Bijdragen aan agentschappen Beleidsprogramma Energiebesparing (Agentschap RvO) - € 0
Energie en bouwkwaliteit Bijdragen aan agentschappen Dienst Publiek en Communicatie - € 900
Woningbouwproductie Subsidies(regelingen) Beleidsprogramma Woningbouwproductie - € 641
Woningbouwproductie Opdrachten Beleidsprogramma Woningbouwproductie - € 400
Woningbouwproductie Bijdragen aan agentschappen RvO Beleidsprogramma Energiebesparing - € 23.988
Kwaliteit woonomgeving Subsidies(regelingen) Beleidsprogramma woonomgeving e.a. - € 2.035
Kwaliteit woonomgeving Subsidies(regelingen) Wijkverpleegkundigen - € 0
Kwaliteit woonomgeving Opdrachten Beleidsprogramma woonomgeving e.a. - € 959
Kwaliteit woonomgeving Opdrachten Wijkverpleegkundigen - € 0
Kwaliteit woonomgeving bijdragen aan medeoverheden Beleidsprogramma woonomgeving e.a. - € 0
Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders Bijdragen aan agentschappen RVO Uitvoeringskosten Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders - € 87