Gemeentefonds

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Gemeentefonds Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Budget A+O-fonds - € 6.640
Gemeentefonds Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdrage aan VNG - € 74.689
Gemeentefonds Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdrage aan KING - € 7.464
Gemeentefonds Bijdragen aan medeoverheden Algemene uitkering ca en de aanvullende uitkeringen - € 15.555.457
Gemeentefonds Bijdragen aan medeoverheden Integratie-uitkeringen overig - € 1.290.729
Gemeentefonds Bijdragen aan medeoverheden Decentralisatie-uitkeringen - € 1.136.719
Gemeentefonds Bijdragen aan medeoverheden Integratie-uitkeringen sociaal domein - € 9.830.578