Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Raad van State € 56.173
2 Algemene Rekenkamer € 28.576
3 De Nationale ombudsman € 16.266
4 Kanselarij der Nederlandse Orden € 4.807
6 Kabinet van de Gouverneur van Aruba € 2.006
7 Kabinet van de Gouverneur van Curaçao € 3.052
8 Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten € 2.194
10 Nominaal en onvoorzien € 0