Veiligheid en Justitie

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
31 Nationale Politie € 6.020.985
32 Rechtspleging en rechtsbijstand € 1.451.422
33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding € 731.597
34 Sanctietoepassing € 2.639.310
36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid € 255.711
37 Vreemdelingen € 1.526.383
91 Apparaat kerndepartement € 424.387
93 Geheim € 3.318