Primary Education

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Primair Onderwijs Funding Hoofdbekostiging Bekostiging Primair Onderwijs € 9.725.580
Primair Onderwijs Funding Hoofdbekostiging Bekostiging Caribisch Nederland € 17.299
Primair Onderwijs Funding Prestatiebox Prestatiebox € 228.085
Primair Onderwijs Funding Aanvullende bekostiging Conciërgeregeling € 0
Primair Onderwijs Funding Aanvullende bekostiging Subsidieregeling Passend Onderwijs € 0
Primair Onderwijs Funding Aanvullende bekostiging Miscellaneous € 15.345
Primair Onderwijs Subsidies Subsidies Regeling Onderwijsvoorziening jonggehandicapten € 23.191
Primair Onderwijs Subsidies Subsidies Nederlands onderwijs buitenland € 10.724
Primair Onderwijs Subsidies Subsidies Herstart en op de rails € 0
Primair Onderwijs Subsidies Subsidies Basis voor Presteren (School aan Zet en Bèta Techniek) € 1.519
Primair Onderwijs Subsidies Subsidies Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs € 11.510
Primair Onderwijs Subsidies Subsidies Miscellaneous € 41.933
Primair Onderwijs Contract Contract Contract € 6.915
Primair Onderwijs Bijdrage aan agentschappen Bijdrage aan agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs € 26.207
Primair Onderwijs Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Bijdrage aan ZBO's/RWT's Stichting Vervangingsfonds en Participatiefonds¹ € 18.412
Primair Onderwijs Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Bijdrage aan ZBO's/RWT's Stichting Vervangingsfonds/ Bedrijfsgezondheid € 0
Primair Onderwijs Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Bijdrage aan ZBO's/RWT's UWV € 1.585
Primair Onderwijs Contribution to subnational authorities Bijdrage aan mede-overheden Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid € 266.750
Primair Onderwijs Contribution to subnational authorities Bijdrage aan mede-overheden Aanvulling GOA convenant G37 € 95.000
Primair Onderwijs Contribution to subnational authorities Bijdrage aan mede-overheden Verhoging taalniveau pedagogisch medewerkers kleine gemeenten ² € 4.701
Primair Onderwijs Contribution to social funds Bijdrage aan sociale fondsen Brede Scholen € 0