Apparaatsuitgaven

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Apparaatskosten Personele uitgaven Personele uitgaven waarvan eigen personeel € 180.150
Apparaatskosten Personele uitgaven Personele uitgaven waarvan externe inhuur € 4.884
Apparaatskosten Personele uitgaven Personele uitgaven waarvan overige personele uitgaven € 4.398
Apparaatskosten Materiële uitgaven Materiele uitgaven waarvan ICT € 17.833
Apparaatskosten Materiële uitgaven Materiele uitgaven waarvan bijdrage aan SSO's € 14.687
Apparaatskosten Materiële uitgaven Materiele uitgaven waarvan overige materiële uitgaven € 11.459
Apparaatskosten Begrotingsreserve schatkistbankieren Begrotingsreserve schatkistbankieren Begrotingsreserve schatkistbankieren € 1.131