Education labour market

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Funding Hoofdbekostiging Beloning LeerKracht lumpsum po/vo/mbo € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Funding Prestatiebox Prestatiebox € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Funding Prestatiebox Professionalisereing po/vo/bve € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Funding Aanvullende bekostiging Functiemix VO Randstadregio's € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Funding Aanvullende bekostiging Salarismix MBO Randstadregio's € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Funding Aanvullende bekostiging Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen € 27.820
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Funding Aanvullende bekostiging G.O.- en vakbondsfaciliteiten po € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Subsidies Lerarenbeurs/zij-instroom € 109.945
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Subsidies Impuls lerarentekorten vo en wetenschap en techniek pabo € 2.625
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Subsidies Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen € 63
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Subsidies Verankering academische opleidingsschool € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Subsidies InnovatieImpuls Onderwijs € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Subsidies Arbeidsmarkt-/kennisactiviteiten po € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Subsidies Onderwijscoöperatie € 2.945
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Subsidies Open Universiteit (LOOK) € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Subsidies Promotiebeurs voor leraren € 3.251
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Subsidies Projecten professionalisering € 3.899
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Subsidies Projecten regionale arbeidsmarktproblematiek € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Subsidies Caribbean Netherlands € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Subsidies Overige projecten € 2.611
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Contract Contract Onderzoek, ramingen en communicatie € 2.685
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Contract Contract Leraren- en schoolleidersregister € 969
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Bijdrage aan agentschappen Bijdrage aan agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs € 5.554
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Bijdrage aan ZBO's/RWT's Stichting Vervangingsfonds Bedrijfsgezondheid € 0