Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen Garanties Garanties BMKB € 34.818
Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen Garanties Garanties Storting reserve BMKB € 11.147
Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen Garanties Garanties Groeifaciliteit € 4.216
Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen Garanties Garanties Storting reserve Groeifaciliteit € 2.144
Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen Garanties Garanties Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) € 1.610
Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen Garanties Garanties Storting reserve GO € 4.940
Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen Garanties Garanties Garantiefaciliteit Scheepsnieuwbouwfinanciering € 0
Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen Garanties Garanties Storting reserve MKB Financiering € 41
Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Lucht- en Ruimtevaart € 1.587
Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) € 15.818
Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Eurostars € 13.325
Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Bevorderen Ondernemerschap € 7.465
Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Groene Groei en Biobased Economy € 1.147
Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Cofinanciering EFRO, inclusief INTERREG € 37.356
Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Bijdrage aan ROM's € 5.375
Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Overige subsidies € 15.270
Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen Opdrachten Opdrachten Onderzoek en opdrachten € 4.255
Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen Opdrachten Opdrachten Caribisch Nederland € 190
Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen Opdrachten Opdrachten ICT beleid € 16.834
Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen Opdrachten Opdrachten Regeldruk € 735
Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen Opdrachten Opdrachten Mainport Rotterdam € 7.537
Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen Opdrachten Opdrachten Regiekosten regionale functie € 263
Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen Opdrachten Opdrachten Invest-NL i.o. € 157
Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen Bijdrage aan agentschappen Bijdrage aan agentschappen Bijdrage RVO.nl € 98.351
Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen Bijdrage aan agentschappen Bijdrage aan agentschappen Bijdrage Agentschap Telecom € 3.240
Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen Bijdrage aan agentschappen Bijdrage aan agentschappen Bijdrage Logius € 2.672
Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen Bijdrage aan agentschappen Bijdrage aan agentschappen Invest-NL i.o. € 2.811
Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Bijdrage aan TNO € 138.926
Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Kamer van Koophandel € 109.969
Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s NWO-TTW[1] € 19.936
Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen Bijdragen aan medeoverheden Bijdragen aan medeoverheden Sterke Regio's en Nota Ruimte € 2.045
Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Internationaal Innoveren € 36.499
Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties PPS-toeslag € 100.804
Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties TO2 (exclusief TNO) € 32.348
Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Topsectoren overig € 31.193
Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Ruimtevaart (ESA) € 66.599
Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdrage NBTC € 8.694
Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen organisaties € 3.084