Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Verduurzamingsopgave uit aardgasbaten € 33.916
Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Verduurzamingsopgave overig (kader relevante uitgaven) € 0
Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Instrumentarium woningmarkt € 2
Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Scholenprogramma (kader relevante uitgaven) € 0
Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen Opdrachten Opdrachten Onderzoek en compensatie gemeenten en provincie € 5.450
Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen Opdrachten Opdrachten Werkbudget € 7.682
Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen Bijdrage aan agentschappen Bijdrage aan agentschappen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland € 48