Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Bedrijfsbeëindiging melkveehouderij (Stoppersregeling) € 13.713
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Maatregelen fosfaatreductiepakket € 0
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Investeringsregeling duurzame stallen € 762
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Regeling fijnstofmaatregelen € 1.246
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Overig € 744
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Energie-efficiency en hernieuwbare energie glastuinbouw (EHG) € 3.984
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Marktintroductie energie innovaties (MEI) € 3.290
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Overig € 221
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Regelingen onder het nieuwe EFMZV € 6.970
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Overige (uitfinanciering regelingen onder EVF) € 225
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Brede weersverzekering € 5.651
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Investeringsregeling Jonge Agrariërs € 44
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Overig € 0
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Overig (onder meer tegemoetkoming Vamil € 34
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Regeling apurement € 8.312
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Begrotingsreserve landbouw € 1.812
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Begrotingsreserve apurement € 108
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Garanties Garanties Bijdrage begrotingsreserve Borgstellingsfaciliteit € 632
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Garanties Garanties Verliesdeclaraties Borgstellingsfaciliteit € 2.050
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Garanties Garanties Garantstelling Marktintroductie Innovaties (GMI) € 0
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Opdrachten Opdrachten Duurzame veehouderij € 2.896
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Opdrachten Opdrachten Mestbeleid € 2.950
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Opdrachten Opdrachten Plantaardige productie € 1.416
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Opdrachten Opdrachten Plantgezondheid € 1.360
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Opdrachten Opdrachten Diergezondheid en dierenwelzijn € 6.680
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Opdrachten Opdrachten Voedselagenda € 4.412
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Opdrachten Opdrachten Voedselzekerheid en internationaal en Europees landbouwbeleid € 11.138
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Opdrachten Opdrachten Visserij € 1.243
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Opdrachten Opdrachten Agrarisch ondernemerschap € 2.114
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Opdrachten Opdrachten Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie € 83.189
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Medebewind en overige voormalige publieke PBO-taken € 1.144
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Wageningen Research kennisbasis € 13.532
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Wageningen Research wettelijke taken € 60.911
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden € 3.740
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Centrale Commissie Dierproeven € 0
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken Diergezondheidsfonds € 21.263
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties FAO en overige contributies € 9.975
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Bijdrage aan agentschappen Bijdrage aan agentschappen Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit € 157.072
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Bijdrage aan agentschappen Bijdrage aan agentschappen Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland € 165.342
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Bijdrage aan agentschappen Bijdrage aan agentschappen Dienst Landelijk Gebied € 0
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Bijdrage aan agentschappen Bijdrage aan agentschappen Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu € 6.827
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Bijdrage aan agentschappen Bijdrage aan agentschappen Rijksrederij € 7.513