Groen onderwijs van hoge kwaliteit

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Groen onderwijs van hoge kwaliteit Garanties Garanties Schatkistbankieren € 56
Groen onderwijs van hoge kwaliteit Bekostiging Bekostiging WO-groen € 189.686
Groen onderwijs van hoge kwaliteit Bekostiging Bekostiging HBO-groen € 87.624
Groen onderwijs van hoge kwaliteit Bekostiging Bekostiging MBO-groen € 166.710
Groen onderwijs van hoge kwaliteit Bekostiging Bekostiging Voorbereidende en Ondersteunende Activiteiten (VOA) € 0
Groen onderwijs van hoge kwaliteit Bekostiging Bekostiging Wachtgelden € 14.572
Groen onderwijs van hoge kwaliteit Bekostiging Bekostiging VMBO-groen € 333.780
Groen onderwijs van hoge kwaliteit Bekostiging Bekostiging Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) voorheen Aequor € 0
Groen onderwijs van hoge kwaliteit Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Aansturing collectieve ondersteuning € 0
Groen onderwijs van hoge kwaliteit Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) School als Kenniscentrum € 34
Groen onderwijs van hoge kwaliteit Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Kennisverspreiding en innovatie groen onderwijs € 0
Groen onderwijs van hoge kwaliteit Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Aanvullende onderwijssubsidies € 19.401
Groen onderwijs van hoge kwaliteit Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Ontwikkeling en beheer natuurkwaliteit € 900
Groen onderwijs van hoge kwaliteit Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Educatie € 2.377
Groen onderwijs van hoge kwaliteit Opdrachten Opdrachten Kennisverspreidingsprojecten € 364
Groen onderwijs van hoge kwaliteit Bijdrage aan agentschappen Bijdrage aan agentschappen Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland € 1.239
Groen onderwijs van hoge kwaliteit Bijdrage aan agentschappen Bijdrage aan agentschappen Bijdrage DUO € 307