Organisational expenses

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Apparaatuitgaven Staff waarvan eigen personeel waarvan eigen personeel € 199.794
Apparaatuitgaven Staff waarvan inhuur externen waarvan inhuur externen € 16.403
Apparaatuitgaven Staff waarvan overige personele uitgaven waarvan overige personele uitgaven € 4.447
Apparaatuitgaven Equipment waarvan ICT waarvan ICT € 6.605
Apparaatuitgaven Equipment waarvan bijdrage SSO's waarvan bijdrage aan SSO's € 43.818
Apparaatuitgaven Equipment waarvan overige materiële uitgaven  waarvan overige materiële uitgaven  € 51.228