Public health

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Health protection Subsidies Uitvoering landelijke nota gezondheidsbeleid / Nationaal Programma Preventie Uitvoering landelijke nota gezondheidsbeleid / Nationaal Programma Preventie € 3.703
Health protection Subsidies Miscellaneous Miscellaneous € 277
Health protection Contract Aanschaf Jodiumtabletten Aanschaf Jodiumtabletten € 375
Health protection Contract Miscellaneous Miscellaneous € 1.519
Health protection Bijdrage aan agentschappen Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit € 81.760
Health protection Bijdrage aan agentschappen RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed € 19.704
Health protection Bijdrage aan agentschappen Miscellaneous Miscellaneous € 0
Health protection Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Miscellaneous Miscellaneous € 207
Health protection Contribution to subnational authorities College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden € 0
Health protection Contribution to subnational authorities Lokaal verbinden Lokaal verbinden € 0
Health protection Contribution to subnational authorities Miscellaneous Miscellaneous € 18
Disease prevention Subsidies Disease prevention Disease prevention € 7.586
Disease prevention Subsidies RIVM: Regelingen publieke en seksuele gezondheid RIVM: Regelingen publieke en seksuele gezondheid € 205.337
Disease prevention Subsidies Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) € 17.930
Disease prevention Contract (Vaccin)onderzoek (Vaccin)onderzoek € 0
Disease prevention Contract Miscellaneous Miscellaneous € 475
Disease prevention Bijdrage aan agentschappen RIVM: Opdrachtverlening Centra RIVM: Opdrachtverlening Centra € 206.834
Disease prevention Contribution to subnational authorities Miscellaneous Miscellaneous € 889
Health promotion Subsidies Preventie van schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak) Preventie van schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak) € 9.361
Health promotion Subsidies Gezonde leefstijl en gezond gewicht Gezonde leefstijl en gezond gewicht € 15.066
Health promotion Subsidies Letselpreventie Letselpreventie € 3.987
Health promotion Subsidies Bevordering kwaliteit en toegankelijkheid zorg Bevordering kwaliteit en toegankelijkheid zorg € 6.203
Health promotion Subsidies Bevordering van seksuele gezondheid Bevordering van seksuele gezondheid € 2.965
Health promotion Subsidies Miscellaneous Miscellaneous € 1.235
Health promotion Contract Heroïnebehandeling op medisch voorschrift Heroïnebehandeling op medisch voorschrift € 2.854
Health promotion Contract Communicatie verhoging leeftijdsgrenzen alcohol en tabak Communicatie verhoging leeftijdsgrenzen alcohol en tabak € 0
Health promotion Contract Miscellaneous Miscellaneous € 373
Health promotion Bijdrage aan agentschappen Miscellaneous Miscellaneous € 0
Health promotion Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Miscellaneous Miscellaneous € 0
Health promotion Contribution to subnational authorities Heroïnebehandeling op medisch voorschrift Heroïnebehandeling op medisch voorschrift € 13.577
Health promotion Contribution to subnational authorities Miscellaneous Miscellaneous € 0
Ethics Subsidies Abortusklinieken Abortusklinieken € 16.543
Ethics Subsidies Beleid Medische Ethiek Beleid Medische Ethiek € 1.820
Ethics Contract Miscellaneous Miscellaneous € 83
Ethics Bijdrage aan agentschappen CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek € 1.001
Ethics Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) ZiNL: Rijksbijdrage abortusklinieken ZiNL: Rijksbijdrage abortusklinieken € 0
Ethics Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Miscellaneous Miscellaneous € 0