Curative care

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Quality and safety Subsidies IKNL en NKI IKNL en NKI € 53.192
Quality and safety Subsidies Zwangerschap en geboorte Zwangerschap en geboorte € 5.504
Quality and safety Subsidies Registratie en uitwisseling zorggegevens (PALGA) Registratie en uitwisseling zorggegevens (PALGA) € 3.401
Quality and safety Subsidies Nictiz Nictiz € 0
Quality and safety Subsidies Ontsluiten patiëntgegevens ziekenhuizen Ontsluiten patiëntgegevens ziekenhuizen € 25.289
Quality and safety Subsidies Orgaandonatie en transplantatie Orgaandonatie en transplantatie € 11.047
Quality and safety Subsidies Onderzoek Onco XL Onderzoek Onco XL € 0
Quality and safety Subsidies FES/LSH projecten FES/LSH projecten € 1.085
Quality and safety Subsidies UMC Groningen: Lifelines project UMC Groningen: Lifelines project € 0
Quality and safety Subsidies Expertisefunctie zintuigelijk gehandicapten Expertisefunctie zintuigelijk gehandicapten € 22.112
Quality and safety Subsidies Antibioticaresistentie Antibioticaresistentie € 3.257
Quality and safety Subsidies Inloophuizen kankerpatiënten Inloophuizen kankerpatiënten € 40
Quality and safety Subsidies Uitvoering Agenda gepast gebruik en transparantie ggz Uitvoering Agenda gepast gebruik en transparantie ggz € 1.777
Quality and safety Subsidies Prinses Maxima Centrum (PMC) Prinses Maxima Centrum (PMC) € 0
Quality and safety Subsidies Miscellaneous Miscellaneous € 11.720
Quality and safety Contract Publiekscampagne orgaandonatie Publiekscampagne orgaandonatie € 1.585
Quality and safety Contract Miscellaneous Miscellaneous € 1.849
Quality and safety Bijdrage aan agentschappen CIBG: Donorregister CIBG: Donorregister € 2.759
Quality and safety Bijdrage aan agentschappen Miscellaneous Miscellaneous € 4.946
Quality and safety Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Miscellaneous Miscellaneous € 343
Quality and safety Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Beschikbaarheid Medische produkten Beschikbaarheid Medische produkten € 0
Accessibility and affordability of care Subsidies Sluitende aanpak verwarde personen Sluitende aanpak verwarde personen € 2.206
Accessibility and affordability of care Subsidies Eerstelijns gezondheidscentra in VINEX-gebieden Eerstelijns gezondheidscentra in VINEX-gebieden € 2.063
Accessibility and affordability of care Subsidies Anonieme e-mental health Anonieme e-mental health € 12
Accessibility and affordability of care Subsidies Vertrouwenspersoon in de ggz Vertrouwenspersoon in de ggz € 6.528
Accessibility and affordability of care Subsidies Suïcidepreventie Suïcidepreventie € 4.186
Accessibility and affordability of care Subsidies Ondersteuning tolken huisartsen consulten nieuwe statushouders Ondersteuning tolken huisartsen consulten nieuwe statushouders € 48
Accessibility and affordability of care Subsidies Kwaliteitsimpuls apothekers Kwaliteitsimpuls apothekers € 236
Accessibility and affordability of care Subsidies Miscellaneous Miscellaneous € 7.214
Accessibility and affordability of care Funding Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18- Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18- € 2.490.500
Accessibility and affordability of care Funding Rijksbijdrage dempen premie ten gevolgen van HLZ Rijksbijdrage dempen premie ten gevolgen van HLZ € 902.000
Accessibility and affordability of care Funding Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen € 37.114
Accessibility and affordability of care Funding Miscellaneous Miscellaneous € 0
Accessibility and affordability of care Contract Uitvoeren visie geneesmiddelen Uitvoeren visie geneesmiddelen € 72
Accessibility and affordability of care Contract Kwailteit, veiligheid, doelmatigheid hulpmiddelen Kwailteit, veiligheid, doelmatigheid hulpmiddelen € 194
Accessibility and affordability of care Contract Miscellaneous Miscellaneous € 3.278
Accessibility and affordability of care Bijdrage aan agentschappen CIBG: WPG/GVS/APG CIBG: WPG/GVS/APG € 1.716
Accessibility and affordability of care Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) ZiNL: Uitvoering Compensatie kosten van zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen ZiNL: Uitvoering Compensatie kosten van zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen € 0
Accessibility and affordability of care Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Gepast gebruik medische producten Gepast gebruik medische producten € 0
Accessibility and affordability of care Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Miscellaneous Miscellaneous € 0
Support of the system Subsidies Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen € 1.171
Support of the system Subsidies Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg € 80
Support of the system Subsidies Miscellaneous Miscellaneous € 586
Support of the system Funding Afwikkeling algemene kas ZFW Afwikkeling algemene kas ZFW € 3.430
Support of the system Income transfer Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel € 23.056
Support of the system Income transfer Schadevergoeding Erasmus MC Schadevergoeding Erasmus MC € 80.968
Support of the system Income transfer Miscellaneous Miscellaneous € 96
Support of the system Contract Risicoverevening Risicoverevening € 1.699
Support of the system Contract Uitvoering zorgverzekeringstelsel Uitvoering zorgverzekeringstelsel € 263
Support of the system Contract Patiëntenvervoer Waddeneilanden Patiëntenvervoer Waddeneilanden € 440
Support of the system Contract Miscellaneous Miscellaneous € 760
Support of the system Bijdrage aan agentschappen CJIB: Onverzekerden en wanbetalers CJIB: Onverzekerden en wanbetalers € 15.521
Support of the system Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Zorginstituut Nederland: Onverzekerden en wanbetalers Zorginstituut Nederland: Onverzekerden en wanbetalers € 0
Support of the system Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Zorginstituut Nederland: Doorlichten pakket Zorginstituut Nederland: Doorlichten pakket € 0
Support of the system Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Miscellaneous Miscellaneous € 0
Support of the system Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken VenJ: Bijdrage C2000 VenJ: Bijdrage C2000 € 0
Health insurance act Health insurance law financed by insurance premiums - - € 45.376.900