Long-term care and support

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Participation and self-reliance of people with disabilities Subsidies Movisie Movisie € 7.528
Participation and self-reliance of people with disabilities Subsidies Volwaardig meedoen Volwaardig meedoen € 1.778
Participation and self-reliance of people with disabilities Subsidies Wmo-werkplaatsen Wmo-werkplaatsen € 2.506
Participation and self-reliance of people with disabilities Subsidies Ondersteuning vrijwilligers Ondersteuning vrijwilligers € 1.195
Participation and self-reliance of people with disabilities Subsidies Mezzo Mezzo € 2.230
Participation and self-reliance of people with disabilities Subsidies Siriz (opvang specifieke groepen) Siriz (opvang specifieke groepen) € 1.546
Participation and self-reliance of people with disabilities Subsidies Aanpak Laaggeletterdheid Aanpak Laaggeletterdheid € 0
Participation and self-reliance of people with disabilities Subsidies Werkagenda informele voorzieniing Werkagenda informele voorzieniing € 2.860
Participation and self-reliance of people with disabilities Subsidies VN-voorziening rechten van personen met een handicap VN-voorziening rechten van personen met een handicap € 649
Participation and self-reliance of people with disabilities Subsidies Miscellaneous Miscellaneous € 5.479
Participation and self-reliance of people with disabilities Income transfer Mantelzorg ondersteuning Mantelzorg ondersteuning € 0
Participation and self-reliance of people with disabilities Contract Bovenregionaal gehandicaptenvervoer Bovenregionaal gehandicaptenvervoer € 56.908
Participation and self-reliance of people with disabilities Contract Evaluatie Wmo 2015 Evaluatie Wmo 2015 € 0
Participation and self-reliance of people with disabilities Contract Categorale opvang slachtoffers mensenhandel Categorale opvang slachtoffers mensenhandel € 1.653
Participation and self-reliance of people with disabilities Contract Aanpak laaggeletterdheid Aanpak laaggeletterdheid € 608
Participation and self-reliance of people with disabilities Contract Miscellaneous Miscellaneous € 2.306
Participation and self-reliance of people with disabilities Guarantee Miscellaneous Miscellaneous € 0
Participation and self-reliance of people with disabilities Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) SVB: uitvoering Regeling maatschappelijke ondersteuning SVB: uitvoering Regeling maatschappelijke ondersteuning € 0
Ensuring long-term care against socially acceptable costs Subsidies Compensatieregeling pgb-trekkingsrechten Compensatieregeling pgb-trekkingsrechten € 0
Ensuring long-term care against socially acceptable costs Subsidies Vilans Vilans € 4.832
Ensuring long-term care against socially acceptable costs Subsidies Centrum Consultatie en Expertise (CCE) Centrum Consultatie en Expertise (CCE) € 11.450
Ensuring long-term care against socially acceptable costs Subsidies InVoorZorg ! (IVZ) InVoorZorg ! (IVZ) € 3.621
Ensuring long-term care against socially acceptable costs Subsidies Joodse en Indische instellingen Joodse en Indische instellingen € 2.414
Ensuring long-term care against socially acceptable costs Subsidies Palliatieve zorg Palliatieve zorg € 24.263
Ensuring long-term care against socially acceptable costs Subsidies Dementie Dementie € 3.510
Ensuring long-term care against socially acceptable costs Subsidies Waardigheid en trots Waardigheid en trots € 28.098
Ensuring long-term care against socially acceptable costs Subsidies Anitibioticaresistentie Anitibioticaresistentie € 2.519
Ensuring long-term care against socially acceptable costs Subsidies Kwaliteit gehandicaptenzorg Kwaliteit gehandicaptenzorg € 2.665
Ensuring long-term care against socially acceptable costs Subsidies Kennisinfrasructuur Kennisinfrasructuur € 905
Ensuring long-term care against socially acceptable costs Subsidies Miscellaneous Miscellaneous € 13.330
Ensuring long-term care against socially acceptable costs Funding Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) € 3.516.700
Ensuring long-term care against socially acceptable costs Income transfer Miscellaneous Miscellaneous € 384
Ensuring long-term care against socially acceptable costs Contract Miscellaneous Miscellaneous € 4.732
Ensuring long-term care against socially acceptable costs Bijdrage aan agentschappen CIBG: Opdrachtgeverschap CIBG: Opdrachtgeverschap € 0
Ensuring long-term care against socially acceptable costs Bijdrage aan agentschappen Miscellaneous Miscellaneous € 0
Ensuring long-term care against socially acceptable costs Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Uitvoeringskosten SVB pgb trekkingsrechten Uitvoeringskosten SVB pgb trekkingsrechten € 50.082
Ensuring long-term care against socially acceptable costs Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Centrum Indicatiestelling Zorg Centrum Indicatiestelling Zorg € 61.990
Ensuring long-term care against socially acceptable costs Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) ZiNL: iWlz ZiNL: iWlz € 0
Ensuring long-term care against socially acceptable costs Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Miscellaneous Miscellaneous € 0
Long term care act Long termn care law financed by insurance premiums - - € 20.353.300