General health care policy

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Position of client Subsidies Patiënten- en gehandicaptenorganisaties Patiënten- en gehandicaptenorganisaties € 18.699
Position of client Subsidies Miscellaneous Miscellaneous € 902
Position of client Contract Ondersteuning cliëntorganisaties Ondersteuning cliëntorganisaties € 3.560
Position of client Contract Campagnebudget Communicatie Campagnebudget Communicatie € 5.199
Position of client Contract Miscellaneous Miscellaneous € 158
Position of client Bijdrage aan agentschappen Miscellaneous Miscellaneous € 0
Training, professional structure and labor market Subsidies Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg € 202.867
Training, professional structure and labor market Subsidies Stageplaatsen zorg / Stagefonds Stageplaatsen zorg / Stagefonds € 102.650
Training, professional structure and labor market Subsidies Publieke Gezondheidszorgopleidingen Publieke Gezondheidszorgopleidingen € 17.143
Training, professional structure and labor market Subsidies Vaccinatie stageplaatsen zorg Vaccinatie stageplaatsen zorg € 3.851
Training, professional structure and labor market Subsidies Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant € 24.369
Training, professional structure and labor market Subsidies Opleidingsplaatsen jeugd ggz Opleidingsplaatsen jeugd ggz € 450
Training, professional structure and labor market Subsidies Versterking regionaal onderwijs- en arbeidsmarktbeleid Versterking regionaal onderwijs- en arbeidsmarktbeleid € 11.184
Training, professional structure and labor market Subsidies Innovatie, beroepen en opleidingen Innovatie, beroepen en opleidingen € 5.328
Training, professional structure and labor market Subsidies Vernieuwing arbeidsmarkt sociaal domein Vernieuwing arbeidsmarkt sociaal domein € 2.411
Training, professional structure and labor market Subsidies Veilige gegevensuitwisseling en authenticatie in de zorg Veilige gegevensuitwisseling en authenticatie in de zorg € 1.032
Training, professional structure and labor market Subsidies Pilots Opleiding tot ziekenhuisarts Pilots Opleiding tot ziekenhuisarts € 4.378
Training, professional structure and labor market Subsidies Miscellaneous Miscellaneous € 42.282
Training, professional structure and labor market Contract Arbeidsmarktonderzoek Arbeidsmarktonderzoek € 1.645
Training, professional structure and labor market Contract Celsus Celsus € 1.024
Training, professional structure and labor market Contract Miscellaneous Miscellaneous € 2.800
Training, professional structure and labor market Bijdrage aan agentschappen CIBG: Bijdrage voor onder andere UZI-register, BIG-register en SVB-Z CIBG: Bijdrage voor onder andere UZI-register, BIG-register en SVB-Z € 14.752
Training, professional structure and labor market Bijdrage aan agentschappen RIVM: opleiding publiekegezondheidssector en kosten van ziekten RIVM: opleiding publiekegezondheidssector en kosten van ziekten € 0
Training, professional structure and labor market Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) ZiNL: sectie Zorgberoepen en opleidingen ZiNL: sectie Zorgberoepen en opleidingen € 0
Quality, transparency and knowledge development Subsidies Nivel Nivel € 5.771
Quality, transparency and knowledge development Subsidies Programma Innovatie en zorgvernieuwing Programma Innovatie en zorgvernieuwing € 3.839
Quality, transparency and knowledge development Subsidies Zorginformatie Zorginformatie € 7.200
Quality, transparency and knowledge development Subsidies Jaar van de transparantie Jaar van de transparantie € 3.006
Quality, transparency and knowledge development Subsidies Miscellaneous Miscellaneous € 249
Quality, transparency and knowledge development Contract Programma Innovatie en zorgvernieuwing Programma Innovatie en zorgvernieuwing € 634
Quality, transparency and knowledge development Contract Miscellaneous Miscellaneous € 326
Quality, transparency and knowledge development Bijdrage aan agentschappen CIBG: WTZi en JMV CIBG: WTZi en JMV € 3.790
Quality, transparency and knowledge development Bijdrage aan agentschappen Miscellaneous Miscellaneous € 170
Quality, transparency and knowledge development Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) ZonMw: programmering ZonMw: programmering € 135.469
Quality, transparency and knowledge development Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Miscellaneous Miscellaneous € 0
Organizing implementation activities Subsidies Uitvoering Wtcg Uitvoering Wtcg € 0
Organizing implementation activities Contract Uitvoering Wtcg Uitvoering Wtcg € 0
Organizing implementation activities Contract Miscellaneous Miscellaneous € 424
Organizing implementation activities Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) CAK CAK € 135.381
Organizing implementation activities Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) NZa NZa € 55.585
Organizing implementation activities Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Zorginstituut Nederland Zorginstituut Nederland € 47.313
Organizing implementation activities Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) CSZ CSZ € 2.500
Organizing implementation activities Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) CBZ CBZ € 0
Organizing implementation activities Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Miscellaneous Miscellaneous € 434
Organizing implementation activities Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken EZ: ACM EZ: ACM € 0
Organizing implementation activities Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken Miscellaneous Miscellaneous € 0
Care, welfare and youth care in the Caribbean Netherlands Subsidies Miscellaneous Miscellaneous € 0
Care, welfare and youth care in the Caribbean Netherlands Funding Zorg en welzijn Zorg en welzijn € 121.978
Care, welfare and youth care in the Caribbean Netherlands Funding Miscellaneous Miscellaneous € 3.444
Preventing and handling abuse and fraud Subsidies Miscellaneous Miscellaneous € 1.384
Preventing and handling abuse and fraud Contract Miscellaneous Miscellaneous € 102