Youth

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Accessible support in upbringing Accessible support in upbringing Miscellaneous Miscellaneous € 0
Necessary and appropriate care Necessary and appropriate care Miscellaneous Miscellaneous € 0
Effective and efficient working youth system Subsidies Schippersinternaten Schippersinternaten € 17.749
Effective and efficient working youth system Subsidies Participation Participation € 3.329
Effective and efficient working youth system Subsidies Kennis, beleidsinformatie en kindermishandeling Kennis, beleidsinformatie en kindermishandeling € 9.321
Effective and efficient working youth system Subsidies Jeugdhulp Jeugdhulp € 27.540
Effective and efficient working youth system Subsidies Transitie jeugd Transitie jeugd € 48.134
Effective and efficient working youth system Subsidies Miscellaneous Miscellaneous € 101
Effective and efficient working youth system Contract Kennis, beleidsinformatie en kindermishandeling Kennis, beleidsinformatie en kindermishandeling € 1.666
Effective and efficient working youth system Contract Jeugdhulp Jeugdhulp € 175
Effective and efficient working youth system Contract Transitie jeugd Transitie jeugd € 652
Effective and efficient working youth system Contract Miscellaneous Miscellaneous € 228
Effective and efficient working youth system Bijdrage aan agentschappen Miscellaneous Miscellaneous € 1.332
Effective and efficient working youth system Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken OCW: Onderwijskosten JeugdzorgPlus en kijkwijzer OCW: Onderwijskosten JeugdzorgPlus en kijkwijzer € 0
Effective and efficient working youth system Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken Miscellaneous Miscellaneous € 0