Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Volksgezondheid € 621.682
2 Curatieve zorg € 49.112.243
3 Langdurige zorg en ondersteuning € 24.172.041
4 Zorgbreed beleid € 995.683
5 Jeugd € 110.227
6 Sport en bewegen € 80.357
7 Oorlogsgetroffenen en herinnering Wereldoorlog II € 280.833
8 Tegemoetkoming specifieke kosten € 4.994.270
9 Algemeen € 33.369
10 Apparaatsuitgaven € 322.295
11 Nominaal en onvoorzien € 0