Sustainable development, food security and water

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Increase food security Subsidies Internationaal onderwijsprogramma voedselzekerheid - € 0
Increase food security Subsidies Duurzame voedselproductie - € 0
Increase food security Subsidies Marktontwikkeling in het kader van voedselzekerheid - € 0
Increase food security Subsidies Voeding - € 0
Increase food security Subsidies Bevorderen inclusieve en duurzame groei in de agrarische sector - € 28.955
Increase food security Subsidies Kennis en capaciteitsopbouw t.b.v. voedselzekerheid - € 28.575
Increase food security Subsidies Landenprogramma's voedselzekerheid - € 47.803
Increase food security Subsidies Uitbannen huidige honger en voeding - € 0
Increase food security Subsidies Realiseren ecologisch houdbare voedselsystemen - € 985
Increase food security Bijdragen (inter) nationale organisaties/Bijdrage aan andere begroting hoofdstukken Partnerschapsprogramma's FAO - € 0
Increase food security Bijdragen (inter) nationale organisaties/Bijdrage aan andere begroting hoofdstukken Versterking ruraal ondernemersklimaat - € 0
Increase food security Bijdragen (inter) nationale organisaties/Bijdrage aan andere begroting hoofdstukken Kennis en capaciteitsopbouw t.b.v. voedselzekerheid - € 21.600
Increase food security Bijdragen (inter) nationale organisaties/Bijdrage aan andere begroting hoofdstukken Realiseren ecologisch houdbare voedselsystemen - € 21.350
Increase food security Bijdragen (inter) nationale organisaties/Bijdrage aan andere begroting hoofdstukken Bevorderen inclusieve en duurzame groei in de agrarische sector - € 32.744
Increase food security Bijdragen (inter) nationale organisaties/Bijdrage aan andere begroting hoofdstukken Landenprogramma's voedselzekerheid - € 115.205
Increase food security Bijdragen (inter) nationale organisaties/Bijdrage aan andere begroting hoofdstukken Uitbannen huidige honger en voeding - € 17.940
Increase food security Bijdrage aan agentschappen - - € 26.371
Improved water management, drinking water and sanitation Subsidies Integraal waterbeheer - € 13.152
Improved water management, drinking water and sanitation Subsidies Drinkwater en sanitatie - € 19.376
Improved water management, drinking water and sanitation Subsidies (Landenprogramma's) integraal waterbeheer - € 8.161
Improved water management, drinking water and sanitation Subsidies (Landenprogramma's) drinkwater en sanitatie - € 15.665
Improved water management, drinking water and sanitation Bijdragen (inter) nationale organisaties/Bijdrage aan agentschappen Wereldbank (waterbeheer) - € 18.990
Improved water management, drinking water and sanitation Bijdragen (inter) nationale organisaties/Bijdrage aan agentschappen Integraal waterbeheer - € 12.771
Improved water management, drinking water and sanitation Bijdragen (inter) nationale organisaties/Bijdrage aan agentschappen Drinkwater en sanitatie - € 32.288
Improved water management, drinking water and sanitation Bijdragen (inter) nationale organisaties/Bijdrage aan agentschappen (Landenprogramma's) integraal waterbeheer - € 20.646
Improved water management, drinking water and sanitation Bijdragen (inter) nationale organisaties/Bijdrage aan agentschappen (Landenprogramma's) drinkwater en sanitatie - € 22.235
Improved water management, drinking water and sanitation Improved water management, drinking water and sanitation Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - € 0
Improved water management, drinking water and sanitation Contract Integraal waterbeheer - € 4.315
Improved water management, drinking water and sanitation Contract Drinkwater en sanitatie - € 83
Improved water management, drinking water and sanitation Contract (Landenprogramma's) integraal waterbeheer - € 22.446
Improved water management, drinking water and sanitation Contract (Landenprogramma's) drinkwater en sanitatie - € 5.298
Sustainable use of natural resources, counteracting climate change and increased resilience of the population against unavoidable climate change Subsidies Hernieuwbare energie - € 10.566
Sustainable use of natural resources, counteracting climate change and increased resilience of the population against unavoidable climate change Subsidies Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen en klimaat algemeen - € 32.885
Sustainable use of natural resources, counteracting climate change and increased resilience of the population against unavoidable climate change Subsidies Landenprogramma's klimaatbeleid - € 141
Sustainable use of natural resources, counteracting climate change and increased resilience of the population against unavoidable climate change Subsidies Non-ODA programma's klimaat - € 592
Sustainable use of natural resources, counteracting climate change and increased resilience of the population against unavoidable climate change Bijdragen (inter) nationale organisaties/Bijdrage aan agentschappen/Bijdrage aan andere begr. Hoofst. Hernieuwbare energie - € 26.361
Sustainable use of natural resources, counteracting climate change and increased resilience of the population against unavoidable climate change Bijdragen (inter) nationale organisaties/Bijdrage aan agentschappen/Bijdrage aan andere begr. Hoofst. Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen en klimaat algemeen - € 8.790
Sustainable use of natural resources, counteracting climate change and increased resilience of the population against unavoidable climate change Bijdragen (inter) nationale organisaties/Bijdrage aan agentschappen/Bijdrage aan andere begr. Hoofst. Klimaat: algemene vrijwillige en verplichte bijdragen - € 19.391
Sustainable use of natural resources, counteracting climate change and increased resilience of the population against unavoidable climate change Bijdragen (inter) nationale organisaties/Bijdrage aan agentschappen/Bijdrage aan andere begr. Hoofst. GEF - € 20.725
Sustainable use of natural resources, counteracting climate change and increased resilience of the population against unavoidable climate change Bijdragen (inter) nationale organisaties/Bijdrage aan agentschappen/Bijdrage aan andere begr. Hoofst. UNEP - € 5.142
Sustainable use of natural resources, counteracting climate change and increased resilience of the population against unavoidable climate change Bijdragen (inter) nationale organisaties/Bijdrage aan agentschappen/Bijdrage aan andere begr. Hoofst. Landenprogramma's klimaatbeleid - € 2.086
Sustainable use of natural resources, counteracting climate change and increased resilience of the population against unavoidable climate change Bijdragen (inter) nationale organisaties/Bijdrage aan agentschappen/Bijdrage aan andere begr. Hoofst. Centrale klimaat programma's (non-ODA) - € 858
Sustainable use of natural resources, counteracting climate change and increased resilience of the population against unavoidable climate change Bijdragen (inter) nationale organisaties/Bijdrage aan agentschappen/Bijdrage aan andere begr. Hoofst. Contributie IZA/IZT - € 283