Strengthened frameworks for development

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Strengthened multilateral involvement Subsidies/Bijdragen (inter)nationale organisaties/Bijdrage aan agentschappen/Opdrachten/ZBO geen agentschappen UNDP - € 28.000
Strengthened multilateral involvement Subsidies/Bijdragen (inter)nationale organisaties/Bijdrage aan agentschappen/Opdrachten/ZBO geen agentschappen UNICEF - € 14.000
Strengthened multilateral involvement Subsidies/Bijdragen (inter)nationale organisaties/Bijdrage aan agentschappen/Opdrachten/ZBO geen agentschappen UNIDO - € 1.859
Strengthened multilateral involvement Subsidies/Bijdragen (inter)nationale organisaties/Bijdrage aan agentschappen/Opdrachten/ZBO geen agentschappen Middelenaanvullingen multilaterale banken en fondsen - € 82.573
Strengthened multilateral involvement Subsidies/Bijdragen (inter)nationale organisaties/Bijdrage aan agentschappen/Opdrachten/ZBO geen agentschappen Kapitaalaanvullingen bij regionale ontwikkelingsbanken - € 6.482
Strengthened multilateral involvement Subsidies/Bijdragen (inter)nationale organisaties/Bijdrage aan agentschappen/Opdrachten/ZBO geen agentschappen Speciale multilaterale activiteiten - € 8.723
Strengthened multilateral involvement Subsidies/Bijdragen (inter)nationale organisaties/Bijdrage aan agentschappen/Opdrachten/ZBO geen agentschappen Assistent-deskundigen programma - € 9.000
Anti poverty policy (miscellaneous) Subsidies/Opdrachten/Garanties Kleine activiteiten posten en cultuur en ontwikkeling - € 5.479
Anti poverty policy (miscellaneous) Subsidies/Opdrachten/Garanties Voorlichting op het terrein van ontwikkelingssamenwerking - € 1.915
Anti poverty policy (miscellaneous) Subsidies/Opdrachten/Garanties Schuldverlichting - € 102.977
Anti poverty policy (miscellaneous) Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Unesco - € 4.285
Anti poverty policy (miscellaneous) Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Voorlichting op het terrein van ontwikkelingssamenwerking - € 76
Anti poverty policy (miscellaneous) Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Kleine activiteiten posten en cultuur en ontwikkeling - € 2.328
Anti poverty policy (miscellaneous) Anti poverty policy (miscellaneous) Exchange rate differences - € 0
Anti poverty policy (miscellaneous) Anti poverty policy (miscellaneous) Rentesubsidies - € 0
Contribution to migration and development Subsidies Migratie en ontwikkeling - € 3.149
Contribution to migration and development Bijdragen (inter)nationale organisaties/Opdrachten/Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken Migratie en ontwikkeling - € 23.286
Still to be distributed due to changes in GNI and / or allocations - - - € 0