Woonomgeving en bouw

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Energie en bouwkwaliteit Subsidies(regelingen) Beleidsprogramma energiebesparing - € 5.923
Energie en bouwkwaliteit Subsidies(regelingen) Beleidsprogramma bouwregelgeving - € 2.713
Energie en bouwkwaliteit Subsidies(regelingen) Energiebesparing koopsector - € 39.917
Energie en bouwkwaliteit Subsidies(regelingen) Energiebesparing huursector - € 0
Energie en bouwkwaliteit Subsidies(regelingen) FES IAGO - € 270
Energie en bouwkwaliteit Subsidies(regelingen) Fonds duurzaam funderingsherstel - € 20.000
Energie en bouwkwaliteit Subsidies(regelingen) Revolverend fonds EGO - € 0
Energie en bouwkwaliteit Subsidies(regelingen) Tijdelijke regeling blok voor blok - € 0
Energie en bouwkwaliteit Subsidies(regelingen) Tijdelijke stimuleringsregeling energiebesparing - € 0
Energie en bouwkwaliteit Subsidies(regelingen) Innovatieregelingen gebouwde omgeving - € 0
Energie en bouwkwaliteit Opdrachten Beleidsprogramma energiebesparing - € 635
Energie en bouwkwaliteit Opdrachten Beleidsprogramma bouwregelgeving - € 797
Energie en bouwkwaliteit Opdrachten Innovatieregelingen gebouwde omgeving - € 0
Energie en bouwkwaliteit Bijdrage aan agentschappen RVO Beleidsprogramma energiebesparing - € 0
Energie en bouwkwaliteit Bijdrage aan agentschappen Dienst Publiek en Communicatie - € 1.143
Energie en bouwkwaliteit Bijdrage aan agentschappen Diverse agentschappen - € 0
Energie en bouwkwaliteit Bijdrage aan agentschappen ILT Toezicht EU-Bouwregelgeving - € 0
Energie en bouwkwaliteit Bijdrage aan agentschappen RVO Uitvoering Energieakkoord - € 0
Energie en bouwkwaliteit Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken - - € 0
Energie en bouwkwaliteit Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken Economische Zaken (beleidsprogramma energiebesparing) - € 0
Energie en bouwkwaliteit Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken Infrastructuur en Milieu (omgevingsloket) - € 0
Woningbouwproductie Subsidies(regelingen) Beleidsprogramma woningbouwproductie - € 337
Woningbouwproductie Opdrachten Beleidsprogramma woningbouwproductie - € 165
Woningbouwproductie Bijdragen aan medeoverheden Bijdrage woningbouw - € 53
Woningbouwproductie Bijdrage aan agentschappen RVO Beleidsprogramma woningbouw - € 22.062
Kwaliteit woonomgeving Subsidies(regelingen) Beleidsprogramma woonomgeving - € 1.356
Kwaliteit woonomgeving Opdrachten Beleidsprogramma woonomgeving - € 1.005
Kwaliteit woonomgeving Opdrachten Wijkverpleegkundigen - € 0
Kwaliteit woonomgeving Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Beleidsprogramma woonomgeving e.a. - € 75
Kwaliteit woonomgeving Bijdragen aan medeoverheden Beleidsprogramma woonomgeving - € 26
Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders Bijdrage aan agentschappen Uitvoeringskosten Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders - € 44