Uitvoering Rijksvastgoedbedrijf

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting Bijdrage aan agentschappen Bijdragen aan RVB voor huisv Koninklijk Huis, HoCoSta's en AZ - € 31.760
Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting Bijdrage aan agentschappen RVB Bijdragen voor monumenten - € 5.344
Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting Bijdrage aan agentschappen RVB Bijdragen voor rijkshuisvesting - € 7.569
Beheer materiele activa Opdrachten Onderhoud en beheerkosten - € 4.779
Beheer materiele activa Bekostiging Zakelijke lasten - € 44.142
Beheer materiele activa Bijdrage aan agentschappen RVB - € 11.725