Governance

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Law enforcement and good governance Contribution to subnational authorities Overige bijstand aan de landen - € 0
Law enforcement and good governance Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken Duradero - € 0
Law enforcement and good governance Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken Kustwacht (Defensie) - € 0
Law enforcement and good governance Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken Recherchecapaciteit (Nationale Politie) - € 0
Law enforcement and good governance Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken Rechterlijke macht (J&V) - € 4.969
Law enforcement and good governance Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken Grensbewaking (Defensie) - € 6.100
Law enforcement and good governance Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Recherchecapaciteit (Nationale Politie) - € 34.703