Organisational expenses

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Organisational expenses Staff Waarvan: overige personeel - € 0
Organisational expenses Staff Waarvan: externe inhuur - € 1.184
Organisational expenses Equipment Waarvan: overig materieel - € 11.880
Organisational expenses Staff Waarvan: eigen personeel - € 11.908