Koninkrijksrelaties

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Waarborgfunctie € 45.772
4 Bevorderen sociaal-economische structuur € 43.677
5 Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen € 172.432
6 Apparaat € 24.972
7 Nominaal en onvoorzien € 0
8 Noodhulp en Wederopbouw Bovenwindse Eilanden € 338.226