Nationale Schuld

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
11 Financiering staatsschuld € 45.831.000
12 Kasbeheer € 2.952.000