Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Bestuur, informatie en technologie Opdrachten Overige opdrachten - € 0
Opsporing en vervolging Bijdrage aan agentschappen Domeinen Roerende Zaken - € 0
Opsporing en vervolging Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Nationaal Register Gerechtelijk Deskundigen - € 0
Opsporing en vervolging Bijdragen aan medeoverheden PV-vergoedingen Bestuurlijke strafbeschikking - € 0
Opsporing en vervolging Subsidies(regelingen) Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid - € 0
Opsporing en vervolging Opdrachten Herontwerp Strafrechtketen - € 0
Opsporing en vervolging Opdrachten Innovatieagenda - € 0
Opsporing en vervolging Opdrachten Afpakken - € 0
Bestuur, informatie en technologie Subsidies(regelingen) Veiligheid Kleine Bedrijven - € 85
Opsporing en vervolging Opdrachten Restituties ontvangsten voorgaande jaren - € 344
Opsporing en vervolging Opdrachten Overige opdrachten - € 405
Bestuur, informatie en technologie Bijdragen aan medeoverheden Overige bijdragen medeoverheden - € 422
Bestuur, informatie en technologie Bijdragen aan medeoverheden Uitstapprogramma's prostituees - € 1.198
Bestuur, informatie en technologie Subsidies(regelingen) Keurmerk Veilig Ondernemen - € 1.325
Opsporing en vervolging Opdrachten Keten Informatie Management - € 1.733
Apparaatsuitgaven OM Personele uitgaven waarvan overig personeel - € 1.781
Bestuur, informatie en technologie Subsidies(regelingen) Uitstapprogramma's prostituees - € 1.860
Bestuur, informatie en technologie Subsidies(regelingen) Overige subsidies - € 3.476
Opsporing en vervolging Subsidies(regelingen) Overige subsidies - € 3.918
Opsporing en vervolging Garanties Faillissementscuratoren - € 4.265
Bestuur, informatie en technologie Subsidies(regelingen) Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid - € 4.601
Opsporing en vervolging Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties FIU-Nederland - € 4.755
Opsporing en vervolging Bijdragen aan medeoverheden aanpak ondermijning - € 4.986
Opsporing en vervolging Opsporing en berechting MH17-verdachten 33.4 Opsporing en berechting MH17-verdachten - € 5.257
Opsporing en vervolging Opdrachten Onrechtmatige Detentie - € 6.133
Opsporing en vervolging Bijdragen aan medeoverheden BES Staatkundige hervorming Nederlandse Antillen - € 6.523
Bestuur, informatie en technologie Bijdragen aan medeoverheden Regionale Informatie en Expertise Centra - € 8.298
Apparaatsuitgaven OM Materiële uitgaven waarvan ICT - € 11.182
Opsporing en vervolging Opdrachten Bewaring, verkoop en vernietiging beslaggenomen voorwerpen - € 14.050
Opsporing en vervolging Bijdragen aan medeoverheden Overige bijdragen medeoverheden - € 14.679
Opsporing en vervolging Opdrachten Verkeershandhaving Openbaar Ministerie - € 14.757
Opsporing en vervolging Opdrachten Schadeloosstellingen - € 21.707
Opsporing en vervolging Opdrachten Gerechtskosten - € 33.626
Apparaatsuitgaven OM Materiële uitgaven waarvan SSO's - € 34.870
Apparaatsuitgaven OM Personele uitgaven waarvan externe inhuur - € 55.897
Apparaatsuitgaven OM Materiële uitgaven waarvan overig materieel - € 56.265
Opsporing en vervolging Bijdrage aan agentschappen Nederlands Forensisch Instituut - € 69.813
Apparaatsuitgaven OM Personele uitgaven waarvan eigen personeel - € 388.143