Sanctietoepassing

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Preventieve maatregelen Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Overige bijdragen ZBO's RWT's - € 0
Preventieve maatregelen Subsidies(regelingen) Preventie bedrijfsleven - € 0
Preventieve maatregelen Subsidies(regelingen) Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid - € 0
Preventieve maatregelen Garanties Faillissementscuratoren - € 0
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Bijdrage aan agentschappen DJI-Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra - € 0
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Centraal Administratie Kantoor - € 0
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Opdrachten Vrijwilligerswerk gedetineerden - € 0
Jeugdbescherming en jeugdsancties Opdrachten Projecten jeugd straf - € 78
Slachtofferzorg Bijdragen aan medeoverheden Overige bijdragen medeoverheden - € 106
Preventieve maatregelen Opdrachten Kansspelbeleid - € 227
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Opdrachten Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging - € 485
Preventieve maatregelen Subsidies(regelingen) Integriteit - € 699
Jeugdbescherming en jeugdsancties Bijdragen aan medeoverheden Overige bijdragen medeoverheden - € 725
Jeugdbescherming en jeugdsancties Opdrachten Risicojeugd en jeugdgroepen - € 854
Jeugdbescherming en jeugdsancties Bijdragen aan medeoverheden BES Voogdijraad - € 963
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Opdrachten Terugdringen recidive - € 1.089
Jeugdbescherming en jeugdsancties Opdrachten Overige opdrachten - € 1.141
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Opdrachten Forensische zorg - € 1.185
Slachtofferzorg Subsidies(regelingen) Overige subsidies - € 1.202
Apparaatsuitgaven Kinderbescherming Personele uitgaven waarvan overig personeel - € 1.373
Slachtofferzorg Opdrachten Voorschotregelingen slachtoffervergoedingsregelingen - € 1.523
Jeugdbescherming en jeugdsancties Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage - € 1.717
Slachtofferzorg Subsidies(regelingen) Perspectief Herstelbemiddeling - € 1.720
Jeugdbescherming en jeugdsancties Subsidies(regelingen) Jeugdbescherming - € 2.192
Jeugdbescherming en jeugdsancties Opdrachten Taakstraffen/erkende gedragsinterventies - € 2.651
Slachtofferzorg Opdrachten Slachtofferzorg - € 2.938
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Opdrachten Overige opdrachten - € 3.075
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Bijdragen aan medeoverheden Overige bijdragen medeoverheden - € 3.235
Preventieve maatregelen Bijdrage aan agentschappen Dienst Justis - € 3.561
Jeugdbescherming en jeugdsancties Subsidies(regelingen) Overige subsidies - € 3.788
Apparaatsuitgaven Kinderbescherming Personele uitgaven waarvan externe inhuur - € 3.827
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Subsidies(regelingen) DJI-Vrijwilligerswerk gedetineerden - € 3.951
Preventieve maatregelen Subsidies(regelingen) Overige subsidies - € 4.213
Preventieve maatregelen Opdrachten Overige opdrachten - € 4.325
Preventieve maatregelen Bijdragen aan medeoverheden Overige bijdragen medeoverheden - € 5.930
Slachtofferzorg Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven - € 6.696
Apparaatsuitgaven Kinderbescherming Materiële uitgaven waarvan overig materieel - € 7.327
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Subsidies(regelingen) Overige subsidies - € 11.669
Jeugdbescherming en jeugdsancties Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Halt - € 11.913
Apparaatsuitgaven Kinderbescherming Materiële uitgaven waarvan ICT - € 16.093
Apparaatsuitgaven Kinderbescherming Materiële uitgaven waarvan SSO's - € 16.905
Slachtofferzorg Opdrachten Schadefonds Geweldsmisdrijven - € 20.253
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Leger des Heils - € 21.348
Slachtofferzorg Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Slachtofferhulp Nederland - € 32.904
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Stichting Verslavingsreclassering GGZ Nederland - € 72.878
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Bijdrage aan agentschappen CJIB - € 118.646
Apparaatsuitgaven Kinderbescherming Personele uitgaven waarvan eigen personeel - € 138.032
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Reclassering Nederland - € 145.032
Jeugdbescherming en jeugdsancties Bijdrage aan agentschappen DJI - jeugd - € 152.451
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Bijdrage aan agentschappen DJI-Forensische zorg - € 821.957
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Bijdrage aan agentschappen DJI-gevangeniswezen-regulier - € 990.470