Apparaat kerndepartement

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Apparaatsuitgaven Kerndepartement Personele uitgaven waarvan overig personeel - € 1.169
Apparaatsuitgaven Kerndepartement Materiële uitgaven waarvan ICT - € 21.307
Apparaatsuitgaven Kerndepartement Materiële uitgaven waarvan overig materieel - € 28.311
Apparaatsuitgaven Kerndepartement Personele uitgaven waarvan externe inhuur - € 40.029
Apparaatsuitgaven Kerndepartement Materiële uitgaven waarvan SSO's - € 93.082
Apparaatsuitgaven Kerndepartement Personele uitgaven waarvan eigen personeel - € 261.246