Openbaar bestuur en democratie

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Bestuurlijke en financiele verhouding Subsidies(regelingen) Communicatie, kennisdeling en onderzoek - € 0
Participatie Subsidies(regelingen) Raadgevend referendum - € 0
Participatie Opdrachten Kiesraad - € 0
Participatie Bijdragen aan medeoverheden Raadgevend referendum - € 0
Participatie Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken Kiesraad - € 0
Participatie Bijdragen aan medeoverheden Experiment centrale stemopneming - € 10
Bestuurlijke en financiele verhouding Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen internationaal - € 100
Participatie Bijdragen aan medeoverheden Verkiezingen - € 232
Participatie Opdrachten Raadgevend referendum - € 1.309
Participatie Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Raadgevend referendum - € 1.374
Bestuurlijke en financiele verhouding Subsidies(regelingen) Diverse subsidies - € 1.488
Participatie Opdrachten Verkiezingen - € 1.790
Bestuurlijke en financiele verhouding Opdrachten Communicatie, kennisdeling en onderzoek - € 1.799
Bestuurlijke en financiele verhouding Subsidies(regelingen) Oorlogsgravenstichting (OGS) - € 4.308
Bestuurlijke en financiele verhouding Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Diverse bijdragen - € 8.661
Participatie Subsidies(regelingen) Politieke partijen - € 16.125