Algemeen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Algemeen Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Diverse bijdragen - € 19
Algemeen Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken J&V - € 25
Algemeen Subsidies(regelingen) Koninklijk Paleis Amsterdam - € 50
Algemeen Opdrachten Diverse opdrachten - € 292
Algemeen Subsidies(regelingen) Diverse subsidies - € 408
Algemeen Opdrachten Internationale Samenwerking - € 593
Algemeen Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken Financiën en Nationale Schuld (Belastingdienst) - € 5.875