Woningmarkt

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Betaalbaarheid Subsidies(regelingen) Onderzoek en kennisoverdracht - € 0
Betaalbaarheid Opdrachten Onderzoek en kennisoverdracht - € 0
Betaalbaarheid Bijdrage aan agentschappen RVO Uitvoeringskosten BEW - € 0
Betaalbaarheid Bijdrage aan agentschappen RVO Uitvoeringskosten huisvestingsvoorziening statushouders - € 0
Betaalbaarheid Bijdrage aan agentschappen Overige uitvoeringsinstanties - € 0
Betaalbaarheid Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Dienst van de Huurcommissie - € 0
Betaalbaarheid Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Overige uitvoeringsinstanties - € 0
Betaalbaarheid Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken Financiën en Nationale Schuld (Belastingdienst) - € 0
Onderzoek en kennisoverdracht Onderzoek en kennisoverdracht Onderzoek en kennisoverdracht - € 0
Betaalbaarheid Subsidies(regelingen) Beleidsprogramma betaalbaarheid - € 256
Betaalbaarheid Opdrachten Beleidsprogramma betaalbaarheid - € 915
Betaalbaarheid Bijdrage aan agentschappen ILT Autoriteit woningcorporaties - € 933
Onderzoek en kennisoverdracht Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Basisonderzoek en verkenningen - € 951
Betaalbaarheid Opdrachten WSW Risicovoorziening - € 1.132
Onderzoek en kennisoverdracht Subsidies(regelingen) Samenwerkende kennisinstellingen e.a. - € 1.147
Betaalbaarheid Subsidies(regelingen) Woonconsumentenorganisaties - € 1.181
Betaalbaarheid Subsidies(regelingen) Huisvestingsvoorziening statushouders - € 1.231
Onderzoek en kennisoverdracht Opdrachten Basisonderzoek en verkenningen - € 2.269
Betaalbaarheid Subsidies(regelingen) Bevordering eigen woningbezit (BEW) - € 4.033
Betaalbaarheid Bijdrage aan agentschappen Dienst van de Huurcommissie - € 11.214
Betaalbaarheid Subsidies(regelingen) Binnenstedelijke transformatie - € 28.000
Betaalbaarheid Opdrachten NHG Risicovoorziening - € 30.608
Betaalbaarheid Subsidies(regelingen) Saneringsbijdrage woningcorporatie WSG - € 470.767
Betaalbaarheid Inkomensoverdrachten Huurtoeslag - € 3.963.679