Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Energie en bouwkwaliteit Subsidies(regelingen) FES IAGO - € 0
Energie en bouwkwaliteit Subsidies(regelingen) Fonds duurzaam funderingsherstel - € 0
Energie en bouwkwaliteit Subsidies(regelingen) Tijdelijke regeling blok voor blok - € 0
Energie en bouwkwaliteit Subsidies(regelingen) Tijdelijke stimuleringsregeling energiebesparing - € 0
Energie en bouwkwaliteit Subsidies(regelingen) Innovatieregelingen gebouwde omgeving - € 0
Energie en bouwkwaliteit Opdrachten Innovatieregelingen gebouwde omgeving - € 0
Energie en bouwkwaliteit Bijdrage aan agentschappen Diverse Agentschappen - € 0
Energie en bouwkwaliteit Bijdrage aan agentschappen ILT (Handhaving Energielabel) - € 0
Energie en bouwkwaliteit Bijdrage aan agentschappen ILT (Toezicht EU-Bouwregelgeving) - € 0
Energie en bouwkwaliteit Bijdrage aan agentschappen RVO (Uitvoering Energieakkoord) - € 0
Energie en bouwkwaliteit Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Toelatingsorganisatie - € 0
Energie en bouwkwaliteit Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken Economische Zaken (Beleidsprogramma Energiebesparing) - € 0
Energie en bouwkwaliteit Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken Infrastructuur en Waterstaat (Omgevingsloket) - € 0
Woningbouwproductie Bijdragen aan medeoverheden Bijdrage woningbouw - € 0
Kwaliteit woonomgeving Subsidies(regelingen) Wijkverpleegkundigen - € 0
Kwaliteit woonomgeving Opdrachten Wjikverpleegkundigen - € 0
Kwaliteit woonomgeving Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Beleidsprogramma woonomgeving e.a - € 0
Kwaliteit woonomgeving Bijdragen aan medeoverheden Beleidsprogramma woonomgeving - € 0
Revolverend Fonds Energiebesparing verhuurders Bijdrage aan agentschappen Uitvoeringskosten Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders - € 8
Woningbouwproductie Opdrachten Beleidsprogramma Woningbouw - € 104
Woningbouwproductie Subsidies(regelingen) Beleidsprogramma Woningbouw - € 294
Kwaliteit woonomgeving Opdrachten Beleidsprogramma woonomgeving e.a - € 412
Energie en bouwkwaliteit Opdrachten Beleidsprogramma energiebesparing - € 659
Energie en bouwkwaliteit Opdrachten Beleidsprogramma bouwregelgeving - € 814
Energie en bouwkwaliteit Bijdrage aan agentschappen Dienst Publiek en Communicatie - € 1.173
Kwaliteit woonomgeving Subsidies(regelingen) Beleidsprogramma woonomgeving - € 1.844
Revolverend Fonds Energiebesparing verhuurders Leningen Revolverend Fonds Energiebesparing verhuurders - € 2.640
Energie en bouwkwaliteit Subsidies(regelingen) Energiebesparing Koopsector - € 3.348
Energie en bouwkwaliteit Subsidies(regelingen) Beleidsprogramma Bouwregelgeving - € 5.788
Energie en bouwkwaliteit Subsidies(regelingen) Beleidsprogramma Energiebesparing - € 6.264
Woningbouwproductie Bijdrage aan agentschappen RVO (Beleidsprogramma Woningbouw) - € 22.029
Energie en bouwkwaliteit Subsidies(regelingen) Revolverend fonds EGO - € 25.000
Energie en bouwkwaliteit Subsidies(regelingen) Energiebesparing Huursector - € 105.676