Arbeidszaken overheid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Overheid als werkgever Subsidies(regelingen) Programma Veilige Publieke Taak - € 0
Overheid als werkgever Opdrachten Programma Veilige Publieke Taak - € 0
Overheid als werkgever Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Arbeidsmarktbeleid - € 0
Overheid als werkgever Bijdrage agenschappen Arbeidsmarktbeleid - € 13
Overheid als werkgever Subsidies(regelingen) Internationaal - € 175
Overheid als werkgever Opdrachten Zorg voor politieke ambtsdragers - € 456
Overheid als werkgever Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Diverse bijdragen - € 668
Overheid als werkgever Opdrachten Arbeidsmarktbeleid - € 2.150
Overheid als werkgever Subsidies(regelingen) Overlegstelsel - € 3.125
Overheid als werkgever Subsidies(regelingen) Diverse subsidies - € 3.300
Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen Inkomensoverdrachten Pensioenen en uitkeringen Politieke ambtsdragers - € 6.687
Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP) - € 9.829