Kwaliteit Rijksdienst

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Kwaliteit Rijksdienst Subsidies(regelingen) Subsidie Qiy - € 0
Kwaliteit Rijksdienst Bijdrage aan agentschappen Doc-Direkt - € 0
Kwaliteit Rijksdienst Bijdrage aan agentschappen UBR lage loonschalen - € 0
Kwaliteit Rijksdienst Bijdrage aan agentschappen Ridm (Bedrijfsvoerings Rijk) - € 0
Kwaliteit Rijksdienst Bijdrage aan agentschappen P-Direkt - € 0
Kwaliteit Rijksdienst Bijdrage aan agentschappen Rijkswaterstaat - € 0
Kwaliteit Rijksdienst Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Bijdrage aan de VNG - € 0
Kwaliteit Rijksdienst Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Bijdragen aan het CBS - € 23
Kwaliteit Rijksdienst Subsidies(regelingen) Fysieke Werkomgeving Rijk - € 200
Kwaliteit Rijksdienst Bijdrage aan agentschappen DICTU - € 275
Kwaliteit Rijksdienst Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Bedrijfsvoering Rijk - € 397
Kwaliteit Rijksdienst Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken Bedrijfsvoering Rijk - € 452
Kwaliteit Rijksdienst Bijdrage aan agentschappen Bedrijfsvoering beleid - € 1.182
Kwaliteit Rijksdienst Bijdrage aan agentschappen FMHaaglanden - € 1.582
Kwaliteit Rijksdienst Bijdrage aan agentschappen UBR - € 2.927
Kwaliteit Rijksdienst Subsidies(regelingen) A&O-fonds - € 3.400
Kwaliteit Rijksdienst Bijdrage aan agentschappen Logius - € 3.500
Kwaliteit Rijksdienst Opdrachten Bedrijfsvoering Rijk - € 6.873
Kwaliteit Rijksdienst Bijdrage aan agentschappen UBR Arbeidsmarkt Communicatie - € 7.416
Kwaliteit Rijksdienst Bijdrage aan agentschappen SSC-ICT - € 45.804