Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Primair onderwijs € 11.142.533
3 Voortgezet onderwijs € 8.707.896
4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie € 4.601.918
6 Hoger beroepsonderwijs € 3.262.539
7 Wetenschappelijk onderwijs € 4.860.007
8 Internationaal beleid € 12.496
9 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid € 140.384
11 Studiefinanciering € 6.200.225
12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten € 80.481
13 Lesgelden € 12.158
14 Cultuur € 852.585
15 Media € 973.392
16 Onderzoek en wetenschapsbeleid € 1.216.958
25 Emancipatie € 12.929
91 Nominaal en onvoorzien € 0
95 Apparaatsuitgaven € 250.379