Cultuur

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Cultuur Bekostiging Stelseltaken openbare bibliotheekvoorzieningen - € 0
Cultuur Bekostiging Digitale openbare bibliotheken - € 0
Cultuur Bekostiging Bibliotheekvoorziening leesgehandicapten - € 0
Cultuur Bekostiging Archeologie - € 0
Cultuur Subsidies(regelingen) Programma bibliotheekvernieuwing - € 0
Cultuur Subsidies(regelingen) Programma ondernemerschap - € 0
Cultuur Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Uitvoering internationale contributies - € 0
Cultuur Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Europese samenwerking - € 0
Cultuur Opdrachten Beleidsonderzoek, evaluaties en kennisbasis - € 1.235
Cultuur Opdrachten Erfgoed en ruimte - € 1.580
Cultuur Opdrachten Archeologie - € 1.845
Cultuur Subsidies(regelingen) Creatieve Industrie - € 1.998
Cultuur Bekostiging Flankerend beleid huisvesting - € 2.050
Cultuur Subsidies(regelingen) Erfgoed en ruimte - € 2.125
Cultuur Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Uitvoering internationale verdragen - € 2.858
Cultuur Opdrachten Overige opdrachten - € 3.029
Cultuur Subsidies(regelingen) Programma leesbevordering - € 3.427
Cultuur Opdrachten Monumentenzorg - € 6.732
Cultuur Subsidies(regelingen) Monumentenzorg - € 6.801
Cultuur Subsidies(regelingen) Internationaal cultuurbeleid (incl. HGIS) - € 8.873
Cultuur Bekostiging Cultuureducatie met Kwaliteit - € 10.218
Cultuur Subsidies(regelingen) Verbreden inzet cultuur - € 13.903
Cultuur Bijdrage aan agentschappen Nationaal Archief Programma - € 13.956
Cultuur Bekostiging Archieven incl. Regionale Historische Centra - € 25.281
Cultuur Bijdrage aan agentschappen Nationaal Archief - € 27.440
Cultuur Subsidies(regelingen) Specifiek cultuurbeleid - € 39.662
Cultuur Bekostiging Beheer en onderhoud collecties - € 46.651
Cultuur Bekostiging Huisvesting - € 91.860
Cultuur Bekostiging Monumentenzorg - € 117.814
Cultuur Bekostiging Vierjaarlijkse fondsen - € 183.838
Cultuur Bekostiging Vierjaarlijkse instellingen - € 239.409