Higher Education

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Higher Education Funding Bekostiging experimenten open bestel - € 0
Higher Education Funding Bekostiging postinitiële masteropleidingen hbo - € 0
Higher Education Funding Onderwijskwaliteit en studiesucces, en profilering - € 0
Higher Education Subsidies Regeling stimulering Bèta/techniek - € 0
Higher Education Contract Uitbesteding 1) - € 0
Higher Education Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Stichting Studiekeuze 123 3 - € 0
Higher Education Subsidies Miscellaneous - € 2.077
Higher Education Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) 2 - € 4.252
Higher Education Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) NWO (Promotiebeurs voor leraren) - € 9.238
Higher Education Bijdrage aan agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs - € 12.969
Higher Education Funding Bekostiging flexibel hoger onderwijs voor volwassenen - € 13.503
Higher Education Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) NWO (Praktijkgericht onderzoek hbo) - € 48.963
Higher Education Funding Deel ontwerp en ontwikkeling - € 80.191
Higher Education Funding Onderwijsdeel hbo - € 3.091.346