Wetenschappelijk onderwijs

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Wetenschappelijk onderwijs Bekostiging Onderwijskaliteit en studiesucces, en profilering - € 0
Wetenschappelijk onderwijs Subsidies(regelingen) Subsidieregeling Sirius programma - € 0
Wetenschappelijk onderwijs Subsidies(regelingen) Subsidieregeling Libertas Noodfonds - € 0
Wetenschappelijk onderwijs Subsidies(regelingen) 3TU's samenwerking - € 0
Wetenschappelijk onderwijs Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO)2 - € 0
Wetenschappelijk onderwijs Subsidies(regelingen) Open en online onderwijs - € 1.674
Wetenschappelijk onderwijs Subsidies(regelingen) Overig - € 1.899
Wetenschappelijk onderwijs Opdrachten Uitbesteding¹ - € 2.404
Wetenschappelijk onderwijs Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Organisaties3 - € 24.457
Wetenschappelijk onderwijs Bekostiging Deel ondersteuning geneeskundig onderwijs en onderzoek - € 670.243
Wetenschappelijk onderwijs Bekostiging Onderzoeksdeel wo - € 1.962.582
Wetenschappelijk onderwijs Bekostiging Onderwijsdeel wo - € 2.196.748