Internationaal beleid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Internationaal beleid Subsidies(regelingen) Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) - € 0
Internationaal beleid Subsidies(regelingen) Frans-Nederlandse academie (FNA) - € 0
Internationaal beleid Opdrachten Beleidsonderzoek en benchmarking - € 0
Internationaal beleid Opdrachten Incidentele Internationale activiteiten - € 0
Internationaal beleid Opdrachten EU-Voorzitterschap - € 0
Internationaal beleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties OCW-vertegenwoordiging in het buitenland - € 0
Internationaal beleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Unesco - € 0
Internationaal beleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties DCCIC - € 0
Internationaal beleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Europa College Brugge - € 30
Internationaal beleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties EU-programma's en activiteiten - € 40
Internationaal beleid Subsidies(regelingen) Overige incidentele subsidies - € 65
Internationaal beleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties OESO CERI - € 77
Internationaal beleid Subsidies(regelingen) Incidentele subsidies voor het uitwisselen van cultuur - € 155
Internationaal beleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Stichting Ons Erfdeel - € 185
Internationaal beleid Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken Vlaams-Nederlands huis DeBuren (Hoofdstuk V BuZa) - € 426
Internationaal beleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Fulbright Center - € 468
Internationaal beleid Subsidies(regelingen) Netherlands house for Education and Research (Neth-ER) - € 600
Internationaal beleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) - € 859
Internationaal beleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Nederlandse Taalunie - € 2.727
Internationaal beleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Nationaal Agentschap Erasmus + Onderwijs & Training - € 2.989
Internationaal beleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties EP Nuffic - € 3.875