Arbeidsmarkt

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Bijdragen andere hoofdstukken Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken Overige hoofdstukken - € 0
Bijdragen andere hoofdstukken Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken Economische Zaken en Klimaat - € 0
Inkomensoverdrachten Inkomensoverdrachten Vakantiedagen - € 21
Bekostiging Bekostiging Bekostiging - € 100
Subsidies Subsidies(regelingen) Subsidies - € 1.712
Bijdragen andere hoofdstukken Bijdrage aan agentschappen Agentschap RIVM - € 4.039
Opdrachten Opdrachten Opdrachten - € 6.716
Inkomensoverdrachten Inkomensoverdrachten Lage-inkomensvoordeel - € 473.561