Integratie en maatschappelijke samenhang

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Subsidies Subsidies(regelingen) Landelijk overleg minderheden - € 0
Opdrachten Opdrachten Programma integratie - € 0
Inkomensoverdrachten Inkomensoverdrachten Inburgering - € 11
Subsidies Subsidies(regelingen) Vluchtelingenwerk - € 1.092
Opdrachten Opdrachten Remigratie - € 1.493
Subsidies Subsidies(regelingen) Kennisinfrastructuur - € 2.644
Subsidies Subsidies(regelingen) Overige subsidies - € 4.661
Opdrachten Opdrachten Inburgering en integratie - € 7.748
Bijdrage batenlastendiensten Bijdrage aan agentschappen DUO - € 17.771
Bijdrage ZBO en RWT Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s COA - € 22.212
Inkomensoverdrachten Inkomensoverdrachten Remigratie regeling - € 42.000
Leningen Leningen DUO - € 190.452